В УжНУ відбулася завершальна в цьому році Вчена Рада

Опубліковано:

У вівторок, 22 грудня, відбулося чергове засідання Вченої ради УжНУ.  Було розглянуто чимало важливих питань, зокрема, конкурсні та атестаційні справи, особливості вступу  до вишу в 2021 році, організаційні справи.

Засідання розпочали із  розгляду атестаційних справ. Вчена рада присвоїла низку вчених звань, зокрема професора по кафедрі адміністративного, фінансового та інформаційного права Михайлу Віхляєву, доцента по кафедрі наук про здоров’я Валерії Брич,  доцента по кафедрі економічної теорії Надії Булеці, доцента по кафедрі екології та охорони навколишнього середовища Світлані  Делеган-Кокайко, доцента по кафедрі дитячої стоматології   Катерині  Зомбор,  доцента по кафедрі економічної теорії Наталії Кирлик, доцента по кафедрі дитячої стоматології Олегу Рівісу, доцента по кафедрі туристичної інфраструктури та готельно-ресторанного господарства Івану  Січці.

Далі розглянули конкурсні справи. Вченою радою був обраний Олександр Молнар на посаду завідувача кафедри економічної теорії, Іван Шафраньош на посаду завідувача кафедри квантової електроніки, Світлана Мишко на посаду завідувача кафедри полікультурної освіти та перекладу, Павло Колесник на посаду завідувача кафедри сімейної медицини та амбулаторної допомоги, Федір Шандор на посаду завідувача кафедри соціології і соціальної роботи, Христина Зикань на посаду завідувача кафедри угорської філології,  Степан Філіп на посаду завідувача кафедри загальної хірургії. Також були обрані Ганна Сливка-Тилищак на посаду завідувача кафедри теорії ймовірностей і математичного аналізу, Емілія Архій на посаду професора кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, Петро Немеш на посаду професора кафедри цивільного права та цивільного процесу, Євгеній Бевзюк на посаду професора кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій та Микола Сідак на посаду професора по кафедрі адміністративного, фінансового та інформаційного права.

Про правила прийому до УжНУ в 2021 році розповів відповідальний секретар приймальної комісії Петро Горват. Зокрема, він повідомив, що вступні іспити, творчі конкурси для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводитимуться з 1 по 13 липня, прийом заяв та документів розпочинається 14 липня, закінчиться 23 липня 2021 року. Формування рейтингових списків вступників відбуватиметься 28 липня. Як зазначив Петро Горват,  зарахування вступників за державним замовленням повинно відбутися 9 серпня, переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 19 серпня. Зарахування вступників за кошти фізичних/ юридичних осіб повинно відбутися не пізніше 30 вересня.

Про навчальну, наукову та виховну діяльність біологічного факультету розповіла в.о. декана Ярослава Гасинець. Вона ознайомила присутніх із структурою факультету, професорсько-викладацьким складом, розповіла про особливості навчального та наукового процесу. «Для студентів нашого факультету   діють програми подвійних дипломів та семестрового навчання з університетом Вітовта Великого (м. Каунас, Литва), Поморською академією (м. Слупськ, Польща) та Кошицьким університетом ветеринарної медицини та фармації (м. Кошице, Словаччина). Щороку  для наших студентів читають лекції відомі міжнародні лектори» – зазначила Ярослава Гасинець.

На Вченій раді також заслухали результати конкурсу «Краща монографія 2019 року». У галузі природничих наук І місце отримало видання «Наночастинки в гомогенних, мікро- та нанорозмірних рідкокристалічних структурах: морфологія та діелектричні властивості», автори П.Копчанський, М.Тімко, І.П. Студеняк, О.В.Ковальчук. У гуманітарних науках І місце – монографія «Українські назви рослин: історія, етимологія» автора Сабадош І.В.

За результатами конкурсу  «Кращий підручник або навчальний посібник за 2019 рік»  І місце тримало видання Розмірне і математичне моделювання та аналіз, автор Жигуц Ю.Ю. У гуманітарних науках – «Управління науковими проектами: навчальний посібник», автори Сусліков Л.М., Студеняк І.П. У номінації «електронні видання» – «Презентація формул і діаграм: електронний навчальний посібник», автори Нелюбов В.О. Куруца О.С.

Крім цього, Вчена рада рекомендувала присвоїти почесне звання «Заслужений юрист України» Дмитру Бєлову,  професору кафедри конституційного права та порівняльного правознавства, доктору юридичних наук, професору та присвоїти почесне звання «Заслужений працівник культури України» Медведь Марії Миколаївні, директору Наукової бібліотеки ДВНЗ «УжНУ», кандидату філологічних наук.

Наступне засідання Вченої ради відбудеться вже у січні 2021 року.

Інформаційно-видавничий центр УжНУ

Про Захід