Ужгородський міськрайонний суд – про порядок ознайомлення із матеріалами справи

Опубліковано:

Ужгородський міський районний суд роз’яснює порядок ознайомлення із матеріалами справи.

Хто має право ознайомлюватися з матеріалами справи

Суд надає можливість особам, які беруть участь у справі, знайомитись з матеріалами справи (матеріалами кримінального провадження).
Справи (матеріали кримінального провадження) видаються для ознайомлення апаратом суду за резолюцією голови суду, судді на підставі письмової заяви.

Ознайомитись із матеріалами справи (матеріалами кримінального провадження) суд надає можливість особам, які беруть участь у справі, а саме:
– прокуророві, який має право на участь у розгляді справи, – після пред’явлення службового посвідчення;
– адвокатам, які беруть участь у розгляді справ (після пред’явлення документа, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги, зокрема: посвідчення адвоката, договору про надання правової допомоги; довіреності; ордера; доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги);
– іншим учасникам кримінального провадження, адміністративного або цивільного процесу, а також особам, які не брали участі в справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов’язки (після пред’явлення документа, що посвідчує особу: паспорта, службового посвідчення, пенсійного посвідчення тощо, та в необхідних випадках – доручення представника) (пункт 13.1. Інструкції).

Обов’язки особи, яка одержує справу для ознайомлення

Особа, яка одержує справу (матеріали кримінального провадження) для ознайомлення, розписується в журналі видачі справ (матеріалів кримінального провадження) для ознайомлення, де зазначаються дата, година видачі.

Після ознайомлення з матеріалами справи особа робить відмітку на заяві про надання справи для ознайомлення, яка долучається до матеріалів справи.

Обов’язки працівника суду

При поверненні справи (матеріалів кримінального провадження) після ознайомлення працівник апарату суду повинен ретельно перевірити наявність усіх матеріалів у справі (матеріалах кримінального провадження), зазначити в журналі видачі справ (матеріалів кримінального провадження) для ознайомлення час повернення справи (матеріалів кримінального провадження) та поставити підпис про її отримання (пункт 13.3. Інструкції).

Надсилання судової справи (матеріалів кримінального провадження) за межі суду

Судові справи (матеріали кримінального провадження) надсилаються поштою або нарочним (кур’єром) на письмову вимогу органів, яким законом надано право витребування справ (матеріалів кримінального провадження), і лише на підставі резолюції голови суду.

У разі надсилання судової справи (матеріалів кримінального провадження) за межі суду виготовляється копія судового рішення, яким закінчено розгляд справи (матеріалів кримінального провадження), та яка зберігається в суді.

Категорично забороняється надсилати судові справи (матеріали кримінального провадження), провадження в яких не закінчено, іншим органам, крім експертних установ.

Також, з метою запобігання виникненню та поширенню гострих респіраторних захворювань та коронавірусу COVD-19 ознайомлення з матеріалами судових справ в Ужгородському міськрайонному судді Закарпатської області здійснюється в дистанційному режимі, на підставі заяви на дозвіл яка надсилається через електронну адресу.

Відповідно до наказу ДСА України від 01.06.2020 №247 Про запровадження в дослідну експлуатацію підсистем “Електронний суд” та “Електронний кабінет” в Ужгородському міськрайонному судді Закарпатської області запроваджено дослідну експлуатацію підсистеми “Електронний суд” та “Електронний кабінет”.

Згідно з вимогами розділу XI «Положення про автоматизовану систему документообігу суду», приймання та реєстрація надісланих до суду учасниками судового процесу процесуальних документів повинні здійснюватись з офіційних електронних адрес (Електронних кабінетів), які вони мають створити в Електронному суді, розміщеному за посиланням: https://cabinet.court.gov.ua, за умови попередньої реєстрації офіційної електронної адреси (Електронного кабінету) та з обов`язковим використанням такою особою власного електронного цифрового підпису, з метою обов’язкової ідентифікації за електронним цифровим підписом заявника як учасника справи або його представника (адвоката), задля виконання положень ст. 43 ЦПК, ст. 44 КАС та запобігання ознайомлення з матеріалами справи осіб, які в дійсності не є учасниками провадження.

Звертають увагу, що для реєстрації на порталі «Електронний суд» необхідно мати електронний цифровий підпис.

Про Захід