Нині УжНУ має найвищий рівень за кількістю акредитованих спеціальностей за всю свою історію

Опубліковано:

 В Ужгородському університеті ліцензовано 143 спеціальності, з них 43 – за ОКР “Бакалавр”, 50 – за ОКР “Спеціаліст” і 42 – за ОКР “Магістр”. Тож нині УжНУ має найвищий рівень акредитованих спеціальностей за всю свою історію – 84,8 %.

Про хід акредитації та ліцензування напрямів і спеціальностей в університеті під час Вченої ради 27 листопада доповідав в. о. проректора з науково-педагогічної та виховної роботи Федір Шандор.

Під час засідання Вченої ради також надали вчених звань працівникам вишу, заслухали підсумки роботи та перспективи розвитку Природничо-гуманітарного коледжу, обговорили правила прийому до ДВНЗ “Ужгородський національний університет” у 2015 році та нові структурні підрозділи у виші.

Уперше в УжНУ було ліцензовано підготовку фахівців в інтернатурі зі спеціальностей “Фармація”, “Лікувальна справа”, “Стоматологія” і в клінічній ординатурі – на “Лікувальну справу”, “Стоматологію”. Тож із Міністерства освіти і науки надійшов відповідний лист про те, що УжНУ відповідає IV рівню акредитації.

Ректор Володимир Смоланка
Зауваження й пропозиції експертної комісії щодо акредитації у виші мають виконати за наступні 3 роки. Серед них – активізація міжнародної діяльності, розширення програми подвійних дипломів, вдосконалення матеріально-технічної бази вишу, працевлаштування випускників, опитування роботодавців щодо якості підготовки випускників.

Для УжНУ важливо відстежувати сучасні тенденції, тож у виші готуються до ліцензування нового напряму – “Транспортні технології”. На Сході України припинило свою діяльність чимало транспортних інституцій, тому очікується збільшення попиту на такий напрям.

Керівництво університету налаштоване на розширення магістратури з різних спеціальностей. З 2016 року, відповідно до нового закону “Про вищу освіту”, у вишах скасовують набір на ОКР “Спеціаліст”. Тож нині в УжНУ готуються провести ліцензування за ОКР “Магістр” для таких спеціальностей, як мова і література (французька), мова і література (німецька), прикладна лінгвістика, соціологія, міське будівництво і фармація.
Наталія Каралкіна, Медіацентр
 


Про Захід