Платника податків можуть звільниити від відповідальності, якщо “завинив” банк

Опубліковано:

 Платник податків звільняється від відповідальності за несвоєчасну сплату податків, якщо банк не здійснив платежі своєчасно

Терміном сплати податків є період з моменту виникнення податкового боргу платника податків зі сплати конкретного виду податку до останнього дня терміну сплати такого податку згідно з Податковим кодексом України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ). Податок, який не був сплачений в установлений термін, вважається не сплаченим своєчасно.

Термін сплати встановлюється для кожного податку окремо. Платник податків зобов'язаний самостійно сплатити зазначену ним у декларації суму податкового зобов'язання протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого ПКУ для подання податкової декларації, крім випадків, передбачених ПК (наприклад, для сплати податку на доходи фізичних осіб). При цьому термін сплати податків не переноситься у зв'язку з перенесенням термінів подання податкових декларацій. Якщо останній день сплати податкового зобов'язання припадає на вихідний або святковий день, платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму такого податкового зобов'язання протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку подання податкової декларації, без урахування перенесення строків подання звітності в зв'язку з вихідними або святковими днями.

За несвоєчасну сплату або несплату податків Податковим кодексом України передбачена фінансова відповідальність у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів). Крім штрафів за несвоєчасну сплату або несплату податку також нараховується пеня із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, що діє на день виникнення податкового боргу або на день його погашення, залежно від того, яка з цих ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення.

Разом з тим, суб'єкт господарювання звільняється від відповідальності за несвоєчасне або не в повному обсязі перерахування таких податків, зборів, платежів до бюджетів та державних цільових фондів, включаючи нараховану пеню або штрафні санкції, якщо порушення строку перерахування відбулось з вини банку. За порушення строку зарахування податків до бюджетів або державних цільових фондів з вини банку банківська установа сплачує пеню за кожний день прострочення, включаючи день сплати, та штрафні санкції у розмірах, встановлених ПКУ. Окрім того, банк несе іншу відповідальність, встановлену ПКУ, за порушення порядку своєчасного та повного внесення податків, зборів, платежів до бюджету або державного цільового фонду.

Однак, не вважається порушенням строку перерахування податків, зборів, платежів з вини банку порушення, вчинене внаслідок регулювання Національним банком України економічних нормативів такого банку, що призводить до нестачі вільного залишку коштів на такому кореспондентському рахунку.

Якщо в майбутньому банк або його правонаступники відновлюють платоспроможність, відлік строку зарахування податків, зборів, платежів розпочинається з моменту такого відновлення.

Отже, при порушенні термінів сплати або неперерахування платежів податків та зборів з вини банку суб'єкт господарювання повинен надати до контролюючого органу заяву з копіями платіжних документів, що засвідчують факт подання їх до установи банку.

Довідково: звільнення від відповідальності суб'єкта господарювання за несвоєчасну сплату податків з вини банку передбачено Законом України від 05.04.2011 № 2346-III “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”.

Інформаційно-комунікаційний відділ
Головного управління Міндоходів у Закарпатській області


Про Захід