В УжНУ провели наукову конференцію з нагоди 30-річчя кафедри політології і державного управління

Опубліковано:

У вівторок, 8 грудня, відбулася наукова конференція «Політичні перетворення у країнах центральної та Східної Європи: історико-політичні, етнонаціональні, електоральні та державноуправлінські аспекти». Науковий захід відбувся в дистанційному форматі та був присвячений до 30-річчя кафедри політології і державного управління.

Ми публікуємо вступне слово завідувача кафедри політології і державного управління, доктора історичних наук, професора Миколи Вегеша, в якому він розповдає про етапи становлення і розвитку кафедри.

З нагоди 30-річчя утворення в нашому університеті кафедри політології і державного управління ми вирішили провести наукову конференцію «Політичні перетворення в країнах Центральної та Східної Європи: історико-політичні, етнонаціональні, електоральні та державно-управлінські аспекти». Назва збігається з науковою темою, над якою працює професорсько-викладацький склад кафедри: «Політична стабільність у країнах Центральної та Східної Європи: історико-політичні, етнонаціональні, електоральні та державно-управлінські аспекти». Ця тематика також відображена в освітньо-науковій програмі підготовки докторів філософії в галузі політичної науки, адже акцент робиться на дослідження трансформаційних процесів в Україні та в країнах Центрально-Східної Європи. Та найголовніше, що запропонована тематика близька не тільки політологам, але й історикам, філософам та культурологам, які активно долучилися до проведення організованої нами конференції.

Так як конференція присвячена ювілею кафедри політології і державного управління, дозвольте зупинитися на основних віхах в її історії. Ще в 1988 р. на сторінках «Большого советского энциклопедического словаря» можна було прочитати, що політологія, геополітика та соціологія є навчальними дисциплінами, які викладаються на Заході, щоправда їх уже не називали «лженауками». У 1989/1990-му навчальному році дисципліну «Політологія» почали викладати разом з іншими новими курсами «Соціально-політична історія ХХ століття» та «Проблеми теорії сучасного соціалізму». Вони, у першу чергу політологія, мали замінити «Історію КПРС» і «Науковий комунізм». Уперше підготовку фахівців-політологів було розпочато в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Згодом їх почали готувати в Одеському, Львівському, Східноукраїнському, Чернівецькому та інших університетах. 23 листопада 1990 року Вчена рада Ужгородського державного університету обговорила питання доцільності створення кафедри політології й ухвалила відповідне рішення, а вже 7 грудня ректор Володимир Сливка підписав наказ про її відкриття. Кафедра отримала статус загальноуніверситетської, а якщо точніше, зберегла його. Починаючи з 1964 р. вона називалася кафедрою наукового комунізму, а з 1989 р. кафедрою теорії соціалізму. Кафедру політології очолив кандидат філософських наук, доцент В. Л. Боднар, який мав значний дипломатичний і викладацький досвід. Можна справедливо стверджувати, що саме завдяки йому завершився найважчий організаційний етап у становленні кафедри політології. Разом з професором Василем Худаничем вони підготували і видали низку найперших навчально-методичних посібників і навчальних програм. Володимир Лаврентійович Боднар, який керував кафедрою політології 12 років, і Василь Іванович Худанич – автор численних праць з політичної історії Закарпаття, безперечно, назавжди залишаться найяскравішими постатями в історії Ужгородського національного університету. З першого складу кафедри політології сьогодні продовжують працювати професор Ю. О. Остапець, доцент В. В. Буркало і провідний спеціаліст Г. М. Повханич.

Упродовж 1990-1994 років кафедра забезпечувала викладання навчальних дисциплін «Політологія» і «Соціологія» на всіх факультетах нашого університету. У 1994 р. ректор В. Ю. Сливка підписав наказ, згідно з яким кафедра політології увійшла до складу історичного факультету. У 1998 р. кафедра вперше отримала ліцензію на право підготовки фахівців-політологів. Це був значний успіх колективу кафедри, яка стала випускаючою. Хочеться згадати добрим словом завідувача кафедри політології Київського державного університету професора Ф. М. Кирилюка, який, разом із своїми колегами, допомагав ужгородським політологам у навчально-методичному плані. Суттєвою була його допомога також під час проходження процесу нашої першої акредитації. У червні 2002 р. перші 18 наших випускників отримали дипломи бакалаврів-політологів, у 2003 р. спеціалістів, а в 2004 р. магістрів.

26 січня 2006 р. Вчена рада Ужгородського національного університету ухвалила рішення, а 1 березня ректор підписав наказ про створення факультету суспільних наук, до складу якого увійшли кафедри політології, педагогіки і психології, соціальної роботи та філософії. Час довів, що це було правильне рішення. Сьогодні факультет суспільних наук, який упродовж багатьох років очолює професор Ю. О. Остапець, є одним із найпотужніших в університеті.

У 2013 р. кафедра отримала ліцензію на право підготовки магістрів державної служби, а вже наступного року відбувся перший їх випуск. На той час кафедра цілком закономірно була перейменована на кафедру політології і державного управління. Ми готуємо фахівців зі спеціальностей «Публічне управління та адміністрування» та «Електронне урядування», хоча змушені визнати, що відкриття останньої себе не виправдало. Що стосується бакалаврату «Публічного управління та адміністрування», то кафедрі доведеться на початку 2021 року пройти чергове випробування – акредитацію цієї освітньої програми.

30 травня 2016 р. кафедра політології і державного управління одержала ліцензію на підготовку здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня зі спеціальності «Політологія», що дозволило нам завершити цикл за схемою «бакалавр – магістр – доктор філософії». 2-4 листопада цього року пройшла акредитаційна експертиза нашої ОНП. Хоча наша справа знаходиться на розгляді у Галузевій експертній раді, підсумковий звіт експертної групи дає нам право сподіватися на успішний кінцевий результат. Принаймні, ми до цього прагнули.

Тридцять років для кафедри – це той проміжок часу, коли можна дещо порівнювати, акцентувати на успіхах, пояснювати причини прийняття помилкових рішень, виношувати плани на майбутнє. Звісно, що зміни відбулися вагомі. Коли ми готувалися до першої нашої акредитації, на кафедрі не було жодного кандидата політичних наук. Першим став Віктор Степанович Петрінко, якого ми запросили на кафедру в 2003 р. Сьогодні на кафедрі політології і державного управління працюють 5 докторів і 16 кандидатів наук (8 з яких є кандидатами політичних наук). Доценти Маріан Токар і Михайло Зан успішно закінчили докторантуру і найближчим часом захистять дисертації, а доценту Євгенію Гайданці на грудневому засіданні кафедри ми затвердили тему докторської дисертації й призначили наукового консультанта.

На кафедрі завжди захищалося багато кандидатських дисертацій, що свідчить про комфортабельні умови і повне сприяння керівництва кафедри. Маємо повне право стверджувати, що кафедра готує висококваліфіковані наукові кадри також для інших структурних підрозділів університету та закладів вищої освіти. Михайло і Марта Шелемби, Ганна Мелеганич викладають на кафедрі міжнародних студій та суспільних комунікацій факультету історії і міжнародних відносин. Анатолій Головка – головний консультант відділу досліджень Західного регіону в м. Ужгороді, Дмитро Грегірчак – доцент гуманітарно-педагогічного коледжу Мукачівського державного університету, Олексій Шафраньош – начальник відділу зв’язків з громадськістю інформаційно-видавничого центру нашого університету, Наталія Марадик – доцент Братиславського університету, Рената Манайло-Приходько – заступник голови Ужгородської районної державної адміністрації. У школах викладають кандидати політичних наук Наталія Шестак і Антоніна Сіротова-Стряпко. Ми гордимося успіхами нашої випускниці магістратури 2005 року Андріани Костенко, яка цього року захистила докторську дисертацію і працює доцентом кафедри психології, політології та соціокультурних технологій Сумського державного університету. Вдумайтесь тільки в одну цифру: троє членів наукової групи по підготовці докторів філософії загалом підготували 34 кандидатів і докторів наук. Сьогодні при кафедрі політології і державного управління навчаються 35 здобувачів. З нетерпінням чекаємо на перші захисти дисертацій в одноразових радах.

Наша кафедра завжди славилася своєю науковою продукцією. Маю на увазі як підручники і навчально-методичні посібники, так і монографії (авторські й колективні). Протягом 1998-2007 років ми видали близько 20 різноманітних навчально-методичних матеріалів, і коли переконалися, що наші здобутки чогось варті, запропонували Міністерству освіти і науки України третє видання підручника «Політологія», який побачив світ у 2008 році у серії «Вища освіта XXI століття» київського видавництва «Знання». Цей підручник, до якого були причетні майже всі викладачі, справедливо був визнаний одним з кращих. До яскравих проектів кафедри слід також віднести навчальний посібник «Політичні трансформації у країнах Центральної Європи наприкінці ХХ – на початку XXI століть», який упорядкувала професор Мирослава Лендьел і який був виданий у 2016 році. Це унікальне видання, у якому грунтовно проаналізовано передумови лібералізації недемократичних політичних режимів у країнах Центральної Європи, трансформацію системи владних інститутів у регіоні, еволюцію партійних та електоральних систем, зовнішню політику центральноєвропейських країн упродовж кінця 1980-2010 років.

Важко назвати всі монографії, авторами яких є викладачі кафедри. Та в цьому, мабуть, і немає потреби. Допитливий читач може їх простежити, користуючись електронним репозитарієм університету або глянувши в Google Академію. Назву тільки знакові. Це, перш за все, фундаментальна монографія Мирослави Лендьел «Місцева демократія у країнах Центральної і Східної Європи» (2011), монографія Наталії Марадик «Перехід до демократії в Чеській Республіці» (2012), колективна монографія «Електоральні процеси України в регіональному вимірі: Буковина і Закарпаття» (2014). До грунтовних наукових досліджень належать авторські монографії, опубліковані на основі захищених докторських дисертацій. Маю на увазі праці Юрія Остапця «Електоральні процеси на Закарпатті у контексті загальнонаціональних виборів» (2016), Стелласа Асланова «Етнополітична стабільність держави: політико-правовий аналіз» (2016), Анатолія Ключковича «Перехід до демократії в Словаччині: динаміка та суперечності суспільно-політичних трансформацій» (2019), Маріана Токаря «Громадські організації України в системі розвитку публічно-управлінських відносин» (2020). Багаторічна співпраця з угорськими істориками та політологами завершилася виданням спільної колективної монографії «Закарпаття 1919-2009 років: історія, політика, культура» (2010). Книга, яка побачила світ українською і угорською мовами, є яскравим прикладом толерантності в науці, маю на увазі, перш за все толерантного ставлення до висвітлення найболючіших питань українсько-угорської історії першої половини ХХ ст. Останнім часом викладачі кафедри опублікували багато англомовних праць у журналах і колективних монографіях. Йдеться про публікації Мирослави Лендьел, Юрія Остапця, Ігоря Вегеша, Євгенія Гайданки, Маріана Токаря, Надії Кічери.

Факультет і кафедра завжди мали власні наукові видання, у яких друкувалися викладачі та аспіранти. Ще перебуваючи у складі історичного факультету, науковці кафедри політології систематично публікували свої наукові розвідки на сторінках таких відомих видань як «Carpatica – Карпатика» (чи не в кожному випуску був розділ, присвячений політичним наукам, а окремі випуски були повністю присвячені політологічній тематиці) та «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Історія». Важливою подією в науковому житті кафедри було започаткування у 2004 р. видання «Наукового вісника Ужгородського університету. Серія: Політологія. Соціологія. Філософія». Упродовж 2004-2015 років вийшло 18 випусків. На сторінках цього авторитетного фахового видання друкувалися праці багатьох українських політологів, яких сьогодні вважають класиками української політичної науки (Ф. Кирилюк, М. Кармазіна, В. Денисенко, А. Романюк та ін.). Вважаємо, що закриття цього видання було великою помилкою. Закривши його, ми не створили не тільки кращого за нього, але й ніякого взагалі. Ми втратили не стільки науковий журнал, як втратили бренд, відомий далеко за межами Ужгорода.

Для студентів видавався журнал «Соціально-політичні студії: вісник наукової думки студентів» (6 випусків), а аспіранти мали можливість друкуватися у серійному збірнику «Актуальні проблеми політичної науки» (5 випусків). Кафедра політології і державного управління ДВНЗ «Ужгородський національний університет» видає також серійні видання: монографічна серія «Studia Regionalistica» (вийшло 8 випусків) та навчально-методичну серію «Кафедра» (вийшло 29 випусків). На сьогоднішній день найавторитетнішим виданням є науковий журнал «Регіональні студії» (вийшов 21 випуск), який до 20 березня 2020 р. належав до міжнародної наукометричної бази даних для соціо-гуманітарних наук Copernicus. Після восьмимісячної перерви, викликаної перереєстрацією фахових видань України, 26 листопада цього року «Регіональні студії» Міністерство освіти і науки включило до категорії «Б». Головний редактор цього видання – доцент Євгеній Гайданка, а голова редакційної ради доктор політичних наук, професор Микола Палінчак.

Публікації в періодичних виданнях, які внесені до наукометричних баз Scopus і Web of Science мають Мирослава Лендьел, Євгеній Гайданка, Михайло Зан, Стеллас Асланов, Юрій Остапець, Надія Кічера, Маріан Токар. Значна увага на кафедрі звертається на покращення показників міжнародної мобільності. Наші викладачі беруть активну участь у різноманітних грантових проектах. Значні здобутки в цьому ракурсі мають Мирослава Лендьел, Юрій Остапець, Анатолій Ключкович, Михайло Зан, Маріанна Колодій, Ігор Вегеш, Валентин Буркало, Євгеній Гайданка. Приємно, що не залишаються осторонь наші аспіранти. Маю на увазі, перш за все, Мирослава Горвата, Альону Алмаші, Олександра Іваніну. До яскравої сторінки в новітній історії кафедри хочу зарахувати проект «Толерантність на кордонах Європи: вимір для України», здійснений у співпраці з Мюнхенським університетом Людвіга Максиміліана за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини (керівник проекту проф. Маркус Фогт). Юрій Остапець і Анатолій Ключкович систематично виступають опонентами дисертаційних досліджень у Братиславському університеті, а Мирослава Лендьел уже встигла опонувати в одноразовій раді по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Заслуговує на увагу тісна співпраця між кафедрою політології і державного управління та ГО «Асоціація випускників політологів і міжнародників УжНУ» (серед керівників – кандидат політичних наук Олексій Шафраньош та аспірант Олександр Бертолон), наслідками якої були п’ять міжнародних та всеукраїнських конференцій і публікації матеріалів (Науково-практична конференція «Україна – ЄС: двосторонні відносини у контексті загострення гібридної війни, конфлікту політик пам’яті та забезпечення прав національних меншин» (Ужгород, 3 травня 2018 року); Всеукраїнська науково-практична конференція «Карпатська Україна в контексті українського державотворення, міжнародних взаємовпливів і глобальних процесів» (Приурочена до 80-річчя Карпатської України та 145-річчя від дня народження Августина Волошина) (м. Ужгород, 19 березня 2019 року); Друга Міжнародна наукова конференція «Формат розвитку відносин України та країн Центральної Європи у контексті впливу гібридної війни, виборчих процесів та забезпечення прав національних меншин» (м. Ужгород, 3 травня 2019 року); V науково-практична конференція «Формат розвитку відносин України та країн Центральної Європи у контексті впливу гібридної війни, виборчих процесів та забезпечення прав національних меншин» (м. Ужгород, 25 вересня 2020 року); Україна в системі європейської і політичної інтеграції. Міжнародна науково-практична конференція (м. Ужгород, 27-28 квітня 2020 року). Наукова діяльність ГО «Асоціація випускників політологів і міжнародників УжНУ» – яскравий приклад участі молодих науковців-політологів у неформальній освіті.

Кафедра політології і державного управління впевнено дивиться у майбутнє. Наш колектив, у якому переплітаються молодість із досвідом, докладає всіх зусиль, щоб залишатися конкурентноздатним у сучасному освітньому просторі, удосконалювати навчальний процес, робити його більш якісним і модерним. Ми добре знаємо свої сильні й слабкі сторони, найголовніше, знаємо як досягнути кращих результатів. Дозвольте привітати увесь колектив кафедри політології і державного управління, викладачів, аспірантів і студентів усіх поколінь із славним ювілеєм, побажати усім нам міцного здоров’я і нових творчих звершень. Переконаний, що кращі часи для кафедри політології і державного управління ще попереду.

За інф. кафедри політології і державного управління Інформаційно-видавничий центр УжНУ

Про Захід