Регіональні Новини

В УжНУ визначили кращі підручники та навчальні посібники 2020

Відбулося останнє в календарному році онлайн засідання Редакційно-видавничої ради УжНУ та конкурсних комісій кращого підручника або навчального посібника і кращої монографії за 2019 рік, накази ректора №51/01-04 від 08.12.2020 р. №485/01-06 від 03.06.2020 р.

Відповідно до порядку денного на засіданні Редакційно-видавничої ради було заслухано і рекомендовано до друку 17 видань: Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Педагогіка. соціальна робота». Випуски 1(46); 2(47); Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Фізика». Випуски 1(47); 2(48); Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск 2(56); Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Історія». Випуск 2(43); Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Хімія». Випуск 2(44); Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина». Випуск 2(62); Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Біологія». Випуски 48; 49; Науково-практичний журнал «Проблеми клінічної педіатрії». Випуск 4(50); Збірник наукових праць «Геополітика України: історія і сучасність». Випуск 2(25); Збірник наукових праць «Міжнародний науковий вісник» Випуск 2(22); Збірник наукових праць «Studia Slovakistica» (Міжслов’янські компаративні дослідження). Випуск 20; Збірник наукових праць «Педагогічні інновації у фаховій освіті». Випуск 11; Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні»; Монографія «Зовнішня політика Чеської республіки: становлення та пріоритетні напрями розвитку (1993 – 2004 рр.)», автор Павлишин Л.В.; Навчальний посібник «Загальна теорія права і держави», автори: Бариська Я.О., Погорєлова З.О., Попович Т.П.; Підручник «Міжнaродне прaво. Вступ до спеціальності». Перша частина, автор Динис Г.Г.; Довідкове видання, тримовний розмовник «Українсько-угорсько-російський розмовник», автори Лизанець П.М., Бейреш Е.З., Пілаш М.Й., Яцкович М.Й.

У цей же день відбулось засідання конкурсних комісій з визначення переможців конкурсів«Кращий підручник або навчальний посібник за 2019 рік» та «Краща монографія 2019 року», де було розглянуто і подано на затвердження Вченої ради рішення про відзначення 18 наукових та 12 навчальних видань науковців університетуз природничих і гуманітарних наук. 

Переможцями конкурсу «Кращий підручник або навчальний посібник за 2019 рік» визначено:

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

І місце – Жигуц Ю.Ю. Розмірне і математичне моделювання та аналіз. Підручник / 2-ге вид., перероблене і доповнене. У 3- частинах: Частина 1. Теорія і розрахунок конструкторських розмірних ланцюгів, 160 с. Частина 2. Розмірний аналіз технологічного процесу механічної обробки, 112 с. Частина 3. Автоматизація аналізу і розрахунку розмірних ланцюгів, 80 с. – Київ: Кондор-Віола, 2019.  ISBN 978-966-8924-77-5

ІІ місце два видання:

Hygiene and human ecology (Гігієна і екологія людини): educational and methodical manual for the students of Faculty of Dentistry / supervising editor Prof. O.V. Fera, MD. Uzhhorod: Goverla, 2019. 248 s. ISВN 978-617-7333-87-5 (англійською мовою).

Хірургія: у 2-х томах. Т.1: підручник / С.О. Бойко, О.О. Болдіжар, П.О. Болдіжар та ін.; за ред.. П.Г. Кондратенка, В.І. Русина. – Вінниця: Нова Книга, 2019. – 704 с. ISBN 978-966-382-730-8; Хірургія: у 2-х томах. Т.2: підручник / С.О. Бойко, О.О. Болдіжар, П.О. Болдіжар та ін.; за ред.. П.Г. Кондратенка, В.І. Русина. – Вінниця: Нова Книга, 2019. – 704 с. ISBN 978-966-382-732-2

ІІІ місце три видання:

Ураження слизової оболонки порожнини рота у дітей при гострих респіраторних захворюваннях: навчальний посібник / Р.В. Казакова, Г.Б. Матейко, Н.О. Гевкалюк, В.С. Мельник, Л.Ф. Горзов, С.Б. Костенко, М.В. Білищук, Е.Й. Дячук, Д.О. Дмітрієва. – Ужгород: ФОП Сабов, 2019. 191 с. 12 іл.

Гече Ф.Е. Теорія ймовірностей і математична статистика: навч.посібн. – Ужгород: ПП «АУТДОР-ШАРК», 2019. 235 с.

Чундак С.Ю., Барчій І.Є. Основи хімії комплексних сполук: навч. посібник. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2019. 133 с. ISBN 978-617-7333-93-6

Відзначити за участь: 

Кондрук Н.Е. Маляр М.М. Багатокритеріальна оптимізація лінійних систем: навч.посібник. – Ужгород: АУТДОР-ШАРК, 2019. 76 с.  ISBN 978-617-7132-76-8

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

І місце – Сусліков Л.М., Студеняк І.П. Управління науковими проектами: навчальний посібник. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2019. 432 с. ISBN 978-617-7333-76-9

ІІ місце – Право інтелектуальної власності: підручник / За заг. ред. проф..Булеци С.Б., к.ю.н., доц. Чепис О.І. Ужгород: РІК-У, 2019. 488 с. ISBN 978-617-7692-23-1

ІІІ місце – Вовканич І.І., Мишко С.А., Мишко А.В., Лізак К.М. Підручник з англійської мови для студентів факультету історії та міжнародних відносин. – Ужгород: Гражда, 2019. – 305 с. (Анг.мовою)

ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ

І місце – Нелюбов В.О. Куруца О.С. Презентація формул і діаграм: електронний навчальний посібник. Ужгород. ДВНЗ «УжНУ», 2019. Систем. вимоги: Windows 7, 8, 10. MS PowerPoint 16, 19, 365.

ІІ місце – Сусліков Л.М., Студеняк І.П. Презентація наукових результатів: електронний навчальний посібник. 100 Мбайт. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2020. 249 сл. 1 електрон.опт.диск (CD-R): кольор.; 12 см. – Систем. вимоги: Windows XP (або більш пізня); MS PowerPoint 2013/2016. Назва з титул.екрану. ISBN 978-617-7825-05-9

Переможцями конкурсу «Краща монографія 2019 року» зокрема визначено:

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

І місце – Наночастинки в гомогенних, мікро- та нанорозмірних рідкокристалічних структурах: морфологія та діелектричні властивості: монографія / П.Копчанський, М.Тімко, І.П. Студеняк, О.В.Ковальчук. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2019. 184 с. ISBN 978-617-7333-98-1

ІІ місце два видання:

Маринець В.В., Маринець К.В., Питьовка О.Ю. Аналітичні методи дослідження крайових задач: монографія. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2019. – 288 с. Табл.9. Рис.18. Бібліограф. 252 назв. ISBN 978-617-7333-74-5

Міца В., Фегер О., Голомб Р., Ткач В., Іванда М., Міца О., Петрецький С. Взаємозв’язок низькотемпературних аномалій теплопровідності та низькочастотних Раман спектрів широкозонних халькогенідних стекол для оптичних покриттів силової оптики: монографія / за редакцією В. Міци. – Ужгород: Вид-во «Рік», 2019. – 152 с. ISBN 978-617-7692-27-9

ІІІ місце три видання:

Повхан І.Ф. Логічні дерева класифікації в задачах штучного інтелекту: Дослідження проблематики: монографія. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2019. – 276 с. ISBN 978-617-596-304-3

Горленко О.М., Поляк М.А., Поляк-Товт В.М. Кір у дітей: ендоекологія, вакцинація, глистна асоціація: монографія. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2019. – 246 с. ISBN 978-617-596-289-3

Системи Tl2X‒BX2, Tl2X‒BX (B – Si, Ge, Sn, Pb; X – S, Se, Te): фазові рівноваги та кристалічна структура проміжних сполук: монографія / Барчій І.Є., Малаховська Т.О., Переш Є.Ю., Сабов М.Ю., Філеп М.Й. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2019. – 100 с. ISВN 978-617-7333-92-9

Відзначити за участь: 

Білий В.Я., Русин В.І., Фомін П.Д., Жовтоножко О.І. Нариси хірургії гострої кишкової непрохідності: монографія (рос.мовою). – Ужгород: Карпати, 2019. 284 с., іл. ISBN 978-966-671-510-7;

Білий В.Я., Русин В.І., Фомін П.Д., та ін. Нариси хірургії жовчнокам’яної хвороби: монографія (рос.мовою). – Ужгород: Карпати, 2019. 236 с., іл. ISBN 978-966-671-524-4;

Лях І.М., Поліщук В.В. Підвищення безпеки оцінювання експертних знань в нечітких умовах глобального середовища (англ.мовою) / Enhancing the safety of assessment of expert knowledge in fuzzy conditions global environment // Management mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. – Riga: “Landmark” SIA, 2019. – Vol. 2. – 352 p. ISBN 978-9984-891-06-4 (print) ISBN 978-9984-891-07-1 (electronic);

Кляп М.М. Методи корекції та розпізнавання спотворених зображень тексту: монографія / [Дурняк Б.В., Тимченко О.В., Кульчицька І.О., Кляп М.М.]. – Львів: Українська академія друкарства, 2019. – 126 с. ISBN 978-966-322-494-7;

Лях І.М. Інформаційна технологія розроблення когнітивних моделей засвоєння знань із комп’ютерних наук: монографія / [Дурняк Б.В., Поліщук М.Б., Тимченко О.В., Лях І.М.]. – Львів: Українська академія друкарства, 2019. – 184 с. ISBN 978-966-322-493-0.

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

І місце – Сабадош І.В. Українські назви рослин: історія, етимологія: монографія. – Ужгород: ПП Мельник М.В., 2019. – 1032 с. ISВN 978-966-9785-30-9

ІІ місце два видання:

Літопис неврології Закарпаття (до 100-річчя від дня народження Дмитра Олександровича Снігурського) / за заг.ред. О.Р. Пулика та Н.С. Вакули. – Ужгород: РІК-У, 2019. – 288 с.: фото. ISBN 978-617-7692-49-1

Поп С.С. Рокосово – найдревніше поселення над Тисою. – Ужгород: Вид-во «ФОП Сабов А.М.», 2019. – 404 с.: іл.

ІІІ місце три видання:

Митрополит Андрій Шептицький та греко-католицька церква у Східній Галичині та Закарпатті: колективна монографія / М.М. Вегеш, М.М. Палінчак, В.В. Марчук, Є.Б. Кіш та ін.. – Львів-Торунь: Ліга-Прес, 2019. 212 с. ISBN 978-966-397-192-6

Заборовський В.В. Правовий статус адвоката: проблеми теорії та практики: монографія / В.В. Заборовський, Ю.М. Бисага, С.Б. Булеца. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 650 с.

Палінчак М., Голоніч Я. Відносини держави і церкви у країнах Центральної і Східної Європи (соціальний вимір релігійності та її відображенняв суспільстві): монографія. – Требішов, 2019. – 190 с. ISBN 978-80-972564-3-2

Відзначити за участь:

Менджул М.В. Принципи сімейного права (сутність та проблеми застосування): монографія. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2019. – 420 с.: табл. ISBN 978-617-531-206-3

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

11 − = 10