Професорка кафедри туризму УжНУ отримала високу нагороду

Опубліковано:

Факультет туризму та МК, кафедра туризму пишається своїми науково-педагогічними працівниками, які докладають чимало зусиль в плані науково-дослідницької роботи, підвищують свій науковий статус, надають якісні освітні послуги у підготовці фахівців зі спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа».

Вже другий рік поспіль на кафедрі туризму успішно працює Машіка Ганна Василівна, родом із Свалявщини, закінчила Київський Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова і отримала ступінь магістра за спеціальністю Географія та здобула кваліфікацію викладача географії та організатора туристсько-краєзнавчої роботи. Після закінчення університету працювала вчителем географії, асистентом, доцентом, завідувачем кафедри туризму і географії. З вересня 2020р. – професор кафедри туризму. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Туристично-рекреаційні ресурси Закарпатської області та основні напрями їх раціонального використання» за спеціальністю 11.00.11- конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. У 2014 році їй присвоєно вчене звання доцента кафедри туризму і рекреації, а у 2018 році захистила докторську дисертацію на тему: «Суспільно-географічне дослідження господарського потенціалу Карпатського регіону: теорія і практика» за спеціальністю 11.00.02- економічна та соціальна географія. Вивчає проблеми пов’язані з туристично-рекреаційною сферою регіону, соціально-економічною географією, територіальною організацією господарського потенціалу регіону. Наприкінці 2020 року Ганна Машіка була нагороджена медаллю «За успіхи в науково-педагогічній діяльності» від Національної Академії наук вищої освіти України.

ЇЇ науковий доробок це – понад 95 наукових і методичних праць у вітчизняних та міжнародних виданнях, з них: 47 статей у фахових виданнях; 8 статей у журналах, що індексується в міжнародних наукометричних базах Scopus, Web of Science; підручники і монографій: Організація готельного господарства: навчальний посібник (2012р); Туризм. Бакалаврський курс: навчальний посібник (2016р.); Просторова організація туристично-рекреаційної сфери регіону: навчально-методичний посібник (2016р.) Географія господарського потенціалу Карпатського регіону (2017р): монографія; 10 науково-методичних рекомендацій для студентів. Академік Національної Академії наук вищої освіти України по відділенню наук про Землю, член Українського географічного товариства, голова науково-методичної комісії факультету туризму та міжнародних комунікацій.

Колеги щиро вітають Ганну Машіку та бажають їй здоров’я та успішного сходження на нові наукові вершини.

За інформацією факультету туризму та МК

Про Захід