Про досягнення в сфері науки йшлося на засіданні Вченої ради УжНУ

Опубліковано:

У четвер, 28 січня, відбулося чергове засідання Вченої ради УжНУ. На ньому розглянули низку питань, зокрема атестаційні справи, затвердили кандидатури на призначення іменних стипендій студентам університету  Серед основних питань – результати наукової роботи за 2020 рік та завдання на 2021 рік. 

Презентував доповідь проректор з наукової роботи, професор Ігор Студеняк. За його словами, у 2020 році, незважаючи на несприятливі умови, повязані з пандемією COVID-19, УжНУ підтвердив свою позицію як потужного наукового центру, а також за багатьма показниками показав зростання, перевершивши досягнення попередніх років.

У 2020 році науковці університету виконували 19 наукових проєктів 7 фундаментальних, 7 прикладних та 5 наукових робіт молодих вчених. Фінансування за рахунок загального фонду державного бюджету склало 11 млн. 040 тис. грн., за рахунок спеціального фонду державного бюджету науковцями УжНУ виконувалися міжнародні договори, госпдоговори та гранти з обсягом фінансування 12 млн. 500 тис. грн.

Як зазначив Ігор Студеняк, щороку кількість аспірантів збільшується майже на 10 %.  Наразі у аспірантурі за 18 спеціальностями навчається 605 аспірантів і здобувачів кафедр та 17 докторантів. Активною є  й наукова видавнича діяльність, у 2020 році опубліковано: 77 монографій, 160 підручників і навчальних посібників, 93 збірники наукових праць, з яких 26 Наукових вісників УжНУ з 12-ти серій. «Науковці УжНУ видали 1583 наукові статті, з яких 196 –  в Scopus та 141 –  в Web of Science. Щодо публікацій в Scopus, то у порівнянні із 2016 роком їхня кількість фактично подвоїлася.  Колективам авторів здійснено преміювання на суму 1 млн. 165 тис. грн. за статті, які були опубліковані в наукометричних базах Scopus та Web of Science» – наголосив Ігор Студеняк.

Активною також була науково-дослідна робота студентів та молодих вчених. Протягом 2020 року до науково-дослідної роботи було залучено 5088 студентів 4-6 курсів, у 2020 році восьмеро молодих вчених отримували стипендії Кабінету Міністрів України. Проект колективу молодих науковців фізичного та хімічного факультетів УжНУ здобув перемогу у Конкурсі наукових проектів 2020 року: «Нові високоефективні Ag+ провідні матеріали на основі сполук структури аргіродиту» (науковий керівник – кандидат хімічних наук Артем Погодін).

Також на засіданні розглянули атестаційні справи.  Вчена рада рекомендувала присвоїти  вчене звання професора Вікторії Готрі, вчене звання доцента Наталії Бисазі, Юрію Бисазі та Олесі Стойці. Наступне засідання Вченої ради відбудеться вже у лютому.

Інформаційно-видавничий центр УжНУ

Про Захід