Науковці УжНУ у 2020 році виконували 19 держбюджетних наукових проєктів з річним обсягом фінансування більше 11 млн гривен

Опубліковано:

У 2020 році науковці університету виконували 19 наукових проєктів (7 фундаментальних, 7 прикладних та 5 наукових робіт молодих вчених) за рахунок коштів державного бюджету з річним обсягом фінансування більше  11 млн гривень.  У 2020 році, за результатами проведеного конкурсного відбору, розпочалося виконання 3 проєктів на загальну суму 2 млн. 296 тис. грн., які фінансувалися за рахунок коштів загального фонду державного бюджету – зазначив ректор УжНУ Володимир Смоланка на засіданні Конференції трудового колективу УжНУ.

 У 2020 році науково-педагогічні працівники активно публікували статті у виданнях, індексованих у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Scienсe. Це, зокрема, 196 публікацій  у Scopus та 141 публікація у Web of Scienсe.

Слід зазначити, що, починаючи з 2015 року, ДВНЗ  «Ужгородський національний університет» регулярно здійснює  преміювання науковців  університету за публікації у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Scienсe.

Інформаційно-видавничий центр УжНУ

Про Захід