На Вченій раді УжНУ йшлося про фінансову діяльність вишу у 2020 році

Опубліковано:

Відбулося чергове засідання Вченої ради Ужгородського національного університету. Основними питаннями були фінансова діяльність університету в 2020 році та бюджет на 2021 рік, а також питання навчальної, наукової та виховної діяльності факультету історії та міжнародних відносин.

Засідання розпочалося із вітання іменинників – членів Вченої ради. Окреме вітання ректор Володимир Смоланка передав деканесі філологічного факультету Галині Шумицькій, яка цього дня святкує 50-ліття.

Далі Вчена рада розглянула інформацію про фінансову діяльність університету. Як зазначила керівник бухгалтерії УжНУ Руслана Вовчанська, обсяг фінансування університету в 2020 році становив 524, 2 млн грн. Фінансування загального фонду становило 250,5 млн грн. спеціального фонду – 269,1 млн грн.

У структурі витрат загального фонду переважне місце мають заробітна плата та нарахування – 189,6 млн грн, стипендійний фонд – 41,8 млн грн, оплата комунальних послуг – 16,6 млн грн. Щодо спеціального фонду, то основні видатки припадають також на заробітну плату та нарахування – 199,1 млн грн, але значними також є капітальні видатки – 62,3 млн грн, оплата послуг – 12,3 млн грн, оплата комунальних послуг – 11,9 млн грн, придбання предметів, обладнання та матеріалів – 8,7 млн грн.

Варто зазначити, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 657 від 26.08.2015 року «Про затвердження Порядку розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг» в УжНУ було проведено конкурс та розміщено кошти на депозитному рахунку під 10,2 % річних, що дало змогу додатково отримати 2,4 млн. грн. “Ці кошти були спрямовані на оновлення матеріально-технічної бази (придбання матеріалів та обладнання для навчального процесу і проведення ремонтних робіт у навчальних корпусах та гуртожитках університету” – зазначила Руслана Вовчанська.

Наступним питанням розглянули навчальну, наукову та виховну діяльність факультету історії та міжнародних відносин. Як зазначив декан Іван Вовканич, факультет був створений у 2017 році шляхом об’єднання двох потужних освітніх та наукових підрозділів – ровесника університету, історичного факультету та престижного факультету міжнародної політики менеджменту та бізнесу. “Обидва факультети здійснили вагомий внесок у розвиток університету: велика кількість висококваліфікованих фахівців та науковців було підготовано за ці роки на історичних та міжнародних спеціальностях університету.

Протягом своєї діяльності на факультетах сформувався потужний науково-педагогічний та допоміжний персонал, який спроможний виконувати завдання різної складності. Функціонування та розвиток факультету базується на кращих традиціях, які склалися у колективах кафедр у попередні роки. Це сплав досвіду старшого покоління та завзяття і ерудиція молодого покоління працівників” – зазначив Іван Вовканич.

Наразі на факультеті навчаються більше 700 студентів, з них на денній формі навчання – 470, на заочній – 231. Загалом на факультеті працюють 67 науково-педагогічних працівників, переважна більшість який – кандидати та доктори наук. Активною є наукова діяльність підрозділу, за 2018-2020 роки його працівниками було видано 34 монографії, 19 підручників та посібників, чимало наукових статей, зокрема й у виданнях, які індексуються у наукометричній базі Scopus. Студенти та працівники факультету стажуються та виконують спільні проєкти у партнерських освітніх та наукових установах Словаччини, Чехії, Угорщини, Румунії, Польщі, Казахстану, США. Активним також є студентський обмін, зокрема в рамках програми Еразмус+.

На факультеті реалізується низка важливих міжнародних проєктів, зокрема – “Промоція ремісництва і гастрономії регіону як невід`ємних складових культурної спадщини Карпатського євро регіону”, що виконується у рамках Спільної операційної програми Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020, фінанованої ЄС. Також важливим проєктом є “Транскарпатський центр Жана Моне з дослідження європейських стратегій розвитку”, фінансований ЄС в рамках програми Еразмус+, напрям Жан Моне, за підтримки Європейського інструменту сусідства.

Крім основних питань порядку денного, на засіданні Вченої ради розглянули низку поточних питань, наступне чергове засідання запланували на 22 квітня.

Олексій Шафраньош, Інформаційно-видавничий центр УжНУ

Про Захід