Фахівці яких спеціальностей шукають роботу на ринку праці Закарпаття

Опубліковано:

Кількість безробітних станом на 1 березня 2020 року становила 5,3 тис. осіб.

Структура зареєстрованих безробітних станом на 1 березня 2020 року.

За статтю: у загальній кількості зареєстрованих безробітних, чоловіки становили – 1,7 тис. осіб (або 32,1%), жінки – 3,6 тис. осіб (або 67,9%).

За віковими групами: 29,0% зареєстрованих безробітних були у віці до 35 років; 29,0% – у віці від 35 до 45 років; 42,0% − у віці понад 45 років.

За освітою: 39,7% зареєстрованих безробітних мали вищу освіту, 18,4% – професійно-технічну, 41,4% – загальну середню освіту та 0,5% − початкову.

За видами економічної діяльності: серед зареєстрованих безробітних, які мали професійний досвід і звернулись в службу зайнятості до 1 року після звільнення, 26,3% раніше були зайняті у переробній промисловості; 20,1% – у державному управлінні, обороні, обов’язковому соціальному страхуванні; 16,1% − в торгівлі та ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів; 11,4% – у сільському, лісовому та рибному господарстві; 4,4% − у тимчасовому розміщуванні й організації харчування; 3,4 − в охороні здоров’я; 3,0% − у транспорті, кур’єрській, поштовій діяльності; 2,5% − у будівництві, 2,4% − у фінансовій та страховій діяльності, 2,3% − в освіті тощо.

За професійними групами: серед зареєстрованих безробітних переважають представники найпростіших професій − 14,5%, кваліфіковані робітники з інструментом складають 13,6%, працівники сфери торгівлі та послуг – 13,5%; службовці, керівники, менеджери – 12,4%; робітники з обслуговування технологічного устаткування – 11,5%; фахівці – 11,1%; професіонали – 10,0%; кваліфіковані робітники сільського господарства – 8,5%; технічні службовці – 4,9%.

Закарпатський обласний центр зайнятості

Про Захід