Новий навчально-науковий центр запрацював в УжНУ

Опубліковано:

 Про реформування Львівського навчального інституту, який є у складі УжНУ, говорили під час Вченої ради 27 листопада. З травня цього року у виші була створена група, яка займалася реорганізацією структури. Після вивчення цього питання робоча група запропонувала на базі Львівського навчального інституту створити Навчально-науковий центр УжНУ.

У рамках Центру буде створено два відділення: з підготовки молодших бакалаврів (молодших спеціалістів) та з підготовки бакалаврів і спеціалістів.

“Ми отримали листи підтримки на функціонування Львівського навчального інституту у Львові від департаменту освіти і науки Львівської державної адміністрації. Після цього звернулися до Міністерства освіти і науки України й дістали дозвільний лист про те, що можемо самостійно вирішувати долю такого підрозділу в структурі УжНУ”, – розповів в. о. проректора з науково-педагогічної роботи Олександр Сливка.

Навчально-наукового центру розміщений у Львові на вулиці Дудаєва, 15, де УжНУ орендує площу для освітянської роботи. У рішенні, яке підтримали під час Вченої ради, директору цього центру запропонували спільно з юридичним відділом розробити нове положення, яке буде стосуватися діяльності Навчально-наукового центру. Сьогодні УжНУ має всі погодження щодо функціонування такого структурного підрозділу.

Також під час Вченої ради одноголосно проголосували за те, щоб Центр гендерної освіти функціонував окремо від соціально-психологічного служби УжНУ, яка на сьогодні взагалі не має фінансування.

Ще один новостворений підрозділ у виші – лабораторія етнології, фольклористики та країнознавства Ужгородського національного університету, що має перспективу переростання в етнографічно-краєзнавчий музей. Керівником лабораторії призначили Михайла Тиводара. Підрозділ сприятиме студентам різних факультетів, передусім гуманітарного спрямування, у написанні наукових робіт, самостійних досліджень тощо. Деканів факультетів гуманітарних напрямів зобов'язали поповнювати фонди лабораторії.

Також на засіданні Вченої ради 27 листопада також надали вчених звань працівникам вишу, заслухали підсумки роботи та перспективи розвитку Природничо-гуманітарного коледжу, обговорили правила прийому до ДВНЗ “Ужгородський національний університет” у 2015 році, проходження акредитації і ліцензування напрямів та спеціальностей в університеті.
Наталія Каралкіна

mediacenter.uz.


Про Захід