Податкові консультації про зміни, які набудуть чинності з 1 квітня

Опубліковано:

Відповідно до Закону України від 21 грудня 2016 року № 1797 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату (далі – Закон № 1797) з 1 квітня 2017 року набирають чинності положення Податкового кодексу України (ладі – Кодекс) щодо порядку надання індивідуальних податкових консультацій (далі – консультацій).

Так, статтями 52 та 53 Кодексу суттєво змінено строки та порядок надання консультацій, встановлено вимоги як до форми запиту на отримання консультації, так і консультації, запроваджено Єдиний реєстр консультацій.

Відповідно до пункту 52.1 статті 52 Кодексу письмовий запит на отримання консультації обов'язково повинен містити такі реквізити як:

– найменування для юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи, податкову адресу, а також номер засобу зв'язку та адресу електронної пошти, якщо такі наявні;

– код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

– зазначення, в чому полягає практична необхідність отримання податкової консультації;

– підпис платника податків;

– дату підписання звернення.

У разі, якщо звернення платника податків не відповідає зазначеним у цьому пункті вимогам, податкова консультація не надається а надсилається відповідь у порядку та строки, передбачені Законом України “Про звернення громадян”.

Пунктом 52.1 статті 52 Кодексу визначено, що строк надання консультацій становить 25 календарних днів з можливістю продовження такого строку, але не 10 календарних днів з обов'язковим повідомленням про це платника податків.

Відповідно до 52.3 статті 52 Кодексу консультація, надана у письмовій формі, обов'язково повинна містити:

– назву – податкова консультація;

– реєстраційний номер в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій;

– опис питань, що порушуються платником податків, з урахуванням фактичних обставин, зазначених у зверненні платника податків;

– обґрунтування застосування норм законодавства та висновок з питань практичного використання таких норм законодавства.

Наголошуємо, що відповідно до пункту 53.1 статті 53 Кодексу консультація, яка не внесена до Єдиної бази консультацій, не звільняє платника податків від відповідальності (фінансові, штрафні санкції та/або пеня).

Зауважуємо, що як і раніше, державні податкові інспекції мають право надавати тільки усні податкові консультації.

Окремо звертаємо увагу, що підпунктом 5 пункту 135 Закону підрозділ 10 Перехідних положень Кодексу доповнено пунктом 39, відповідно до якого консультація, надана контролюючим органом у письмовій або електронній формі до 31 березня 2017 року (включно), звільняє платника податків (податкового агента та/або його посадову особу) від відповідальності, включаючи фінансову (штрафні санкції та/або пеню), за діяння, що містять ознаки податкового правопорушення, вчинені до 31 грудня 2017 року (включно).

З 1 січня 2018 року консультація, надана контролюючим органом у письмовій або електронній формі до 31 березня 2017 року (включно), не підлягає застосуванню.

При цьому відповідно до пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону, у разі скасування зміни в майбутньому узагальнюючої податкової консультації або індивідуальної податкової консультації, наданої до 01.04.2017, платник податків не несе відповідальності, включаючи фінансову (штрафні санкції та/або пеню).

Довідково. Зазначене роз'яснення надане ДФС України листом від 17.03.2017 № 6531/7/99-99-10-03-18.

ДФС у Закарпатській області

Про Захід