Внесено зміни до декларації акцизного податку

Опубліковано:

В головному фіскальному органі Закарпатської області інформують, що наказом Міністерства фінансів України від 26 вересня 2016 року № 841 внесено зміни до декларації акцизного податку та Порядку її заповнення. Наказ набрав чинності 22 листопада 2016 року.

Вперше платники подають декларацію акцизного податку за новою формою не пізніше 20 січня 2017 року за грудень 2016 року.

За листопад 2016 року платники подають декларацію за формою, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України № 14 від 23 січня 2016 року.

Нова форма декларації складається із загальної частини, що містить обов'язкові реквізити платника акцизного податку, та шести розділів (А, Б, В, Г, Д, Е), що складаються платниками незалежно від виду господарської діяльності, а також розділу, що заповнюється працівниками Державної фіскальної служби після подання декларації.

Основним нововведенням є те, що Декларацію доповнено новими додатками: “Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального” (додаток 1-1) та Заява про порушення особою, яка реалізує пальне, порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної/розрахунку коригування (додаток 9).

Відповідно до змін, внесених до Кодексу, до платників акцизного податку віднесено осіб, які реалізують пальне. Тому Додаток 1-1 обов'язково заповнюється всіма платниками (юридичними і фізичними особами) акцизного податку з реалізації пального (в тому числі виробниками) незалежно від того, чи був у звітному періоді об'єкт оподаткування.

Податок з товарів (продукції), реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі, на які встановлено ставки податку в іноземній валюті, сплачують у національній валюті і розраховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ, що діє на 20-й день місяця, що передує кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом звітного кварталу.

Звертаємо увагу, що платники, які реалізують пальне, а також платники, які мають діючі (у тому числі призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно з законодавством, зобов'язані за кожний звітний період подавати податкові декларації незалежно від того, чи провадили такі платники господарську діяльність у звітному періоді. Неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов'язаними нараховувати та сплачувати податки, збори, податкових декларацій (розрахунків) тягнуть за собою накладення штрафу.

Ознайомитися з текстом Наказу №841, порядком заповнення можна за посиланням: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1365-16 та роз'ясненням у листі ДФС України від 09.12.2016року №39423/7/99-99-15-03-03-17.

ДФС у Закарпатській області

Про Захід