Детально про соціальний захист учасників АТО

Опубліковано:

 Роз'яснення окремих питань соціального захисту та реабілітації учасників антитерористичної операції.

Відповідно до Закону України “Про боротьбу з тероризмом ” Міністерство оборони України є одним із суб'єктів боротьби з тероризмом.

За рішенням керівництва антитерористичної операції, Міністерство оборони України залучається до участі в антитерористичних операціях шляхом направлення особового складу у відрядження для виконання визначених завдань.

Порядок оформлення військового квитка (внесення записів) визначений Положенням про військовий квиток рядового, сержантського і старшинського складу, затвердженим Указом Президента України від 25 травня 1994 року № 263/94 (далі – Положення) та наказом Міністра оборони України від 22.01.2002 № 35 “Про затвердження Настанови з військового обліку прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, солдатів і матросів запасу Збройних Сил України та інших військових формувань ” (зі змінами) (далі – Настанова). Відповідно до вказаного Положення та Настанови військовий квиток рядового, сержантського і старшинського складу є документом, що визначає належність його власника до військової служби, служби в запасі та військового обов'язку. Щодо внесення записів до військових квитків про направлення військовослужбовців у службові відрядження Положенням та Настановою не передбачено.
Відповідно до статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ” (далі — Закон) учасниками бойових дій визнаються військовослужбовці (резервісти, військовозобов'язані), які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції.

Цим Законом визначено порядок надання статусу учасника бойових дій особам, передбаченим в абзаці першому пункту 19 статті 6 цього ж нормативного акту, категорії таких осіб та терміни їх участі (забезпечення проведення) в антитерористичній операції, а також райони антитерористичної операції визначає Кабінет Міністрів України.
На засіданні Кабінету Міністрів України 20.08.2014 прийнято постанову Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення ” із зауваженнями, які доопрацьовано. На цей час зазначений проект знаходиться на погодженні із заінтересованими органами виконавчої влади.

З метою запровадження єдиного підходу до обліку особового складу, який бере (брав) безпосередню участь в антитерористичній операції, строків перебування в такій операції у Міністерстві оборони України та Генеральному штабі Збройних Сил України відпрацьований порядок обліку особового складу, яким передбачено видання командирами військових частин відповідних наказів (по стройовій частині) про відрядження військовослужбовців в райони проведення антитерористичної операції.

Підтвердження безпосередньої участі в антитерористичній операції та строків перебування в такій операції покладаються на керівництво антитерористичної операції, про що видаються відповідні накази, які завіряються підписом та засвідчуються печаткою регіонального органу або центрального управління Служби безпеки України.
Враховуючи положення нормативно-правових актів у сфері залучення сил і засобів Збройних Сил України до безпосередньої участі в антитерористичній операції, загальним терміном перебування особового складу Збройних Сил України в АТО вважається термін проведення АТО.

З питань обліку особового складу, залученого до виконання заходів в АТО, у Генеральному штабі Збройних Сил України проводиться систематичний моніторинг.

Щодо координації в Міністерстві оборони України діяльності з метою оформлення документів в разі отримання поранення, контузії, загибелі та на кого прокладено відповідальність за видачу документів (довідок), які підтверджують, що ця подія настала під час участі в бойових діях в зоні АТО, слід зазначити про таке.

У Збройних Силах України визначено порядок реєстрації та видачі довідок про отримання поранення (смерті) військовослужбовців ЗС України.

Відповідно до вимог Закону України від 25.02.1994 № 4038-ХП “Про судову експертизу ” (зі змінами) та Інструкцією про проведення судово-медичної експертизи, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17.01.1995 № 6, який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.07.1995 № 254/790 огляд тіл загиблих проводиться судово-медичними експертами Міністерства охорони здоров'я України, які встановлюють причину смерті (загибелі) військовослужбовців та оформляють акт патологоанатомічного дослідження трупа, за результатами якого видають свідоцтво про смерть.

У свою чергу, командиром військової частини (підрозділу) призначається розслідування за фактом загибелі військовослужбовця, про що видається відповідний наказ.
До військового комісаріату за місцем проживання загиблого військовослужбовця надсилається витяг з наказу командира військової частини про виключення його зі списків військової частини з відображенням обставин загибелі, про що військовий комісар повідомляє родину загиблого.

На підставі лікарського свідоцтва про смерть у відділах реєстрації смерті Міністерства юстиції України видається свідоцтво про смерть загиблого.

Штатні військово-лікарські комісії Міністерства оборони України встановлюють причинний зв'язок захворювань (поранень, контузій, травм, каліцтв) і смерті військовослужбовця відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2008 № 1109/15800 (зі змінами). Це Положення розроблено на виконання вимог ст. 2 Закону України “Про військовий обов'язок і військову службу”, ст. 70 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров'я “.

Для встановлення причинного зв'язку поранень і смерті військовослужбовця та з метою отримання одноразової допомоги рідними загиблих до штатної військово-лікарської комісії потрібно надати документи: свідоцтво про смерть, лікарське свідоцтво про смерть, витяг з наказу командира військової частини про виключення зі списків військової частини та обставини загибелі військовослужбовця, інші військово-облікові документи (витяг з послужного списку, акт розслідування загибелі військовослужбовця та інші) за наявності.
За результатом розгляду документів комісія виносить рішення, що поранення і причина смерті військовослужбовця пов'язані з виконанням обов'язків військової служби.

Витяги з протоколів засідання комісії надаються до Департаменту фінансів Міністерства оборони України для виплати грошової допомоги.

На підставі МСДК, відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ” в разів настання інвалідності військовослужбовець отримує статус інваліда війни та відповідне посвідчення, яке видається в органах соціального захисту Міністерства праці та соціальної політики України.

З метою розшуку полонених військовослужбовців, або розшуку військовослужбовців, які пропали безвісти, в Міністерстві оборони України під керівництвом заступника Міністра оборони України – керівника апарату МЕХЕДА П.М. створено робочу групу з організації визволення військовослужбовців Збройних Сил України, які протиправно утримуються незаконними збройними формуваннями.

Зазначеною групою налагоджено взаємодію з представниками Адміністрації Президента України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України з метою обміну інформацією стосовно незаконно затриманих осіб, вжиття заходів для їх звільнення. З порушеного питання в Головному управлінні Військової служби правопорядку Збройних Сил України створено “гарячу лінію ” (тел. 454-73-15) стосовно визволення військовослужбовців Збройних Сил України, які протиправно утримуються в полоні.

Прес-група Закарпатського ОВК


Про Захід