Понад 2500 осіб виявили бажання навчатися в УжНУ

Опубліковано:

 Скільки майбутніх фахівців виш прихистив цьогоріч?

Важливим показником діяльності вищого навчального закладу є кількість осіб, які вперше виявили бажання навчатися в ньому. На перший курс Ужгородського національного університету зараховано на навчання 2507 осіб, з них за державним замовленням 1161 абітурієнт (з них – 970 на денну форму навчання та 191 на заочну) , і 1346 осіб уклали контракти на навчання (з них 1031 – на денну форму навчання та 315 – на заочну). Про це повідомив Ігор Король, професор, заступник голови приймальної комісії УжНУ.

Крім того, станом на 18.08.2014 на навчання за державним замовленням на денну форму навчання зараховано за ОКР “спеціаліст” (без спеціальностей медичного спрямування) 670 осіб (532 державне замовлення та 138 за контрактом) та за ОКР “магістр” – 516 (314 державне замовлення та 202 за контрактом). На заочну форму навчання зараховано за ОКР “спеціаліст” 422 особи (127 державне замовлення та 295 за контрактом) та за ОКР “магістр” – 335 осіб (66 державне замовлення та 269 за контрактом).

У цілому на 5-й курс денної та 6-й курс заочної форм навчання для здобуття ОКР “спеціаліст”, “магістр” станом на 18 серпня 2014 р. зараховано 1943 особи, у т.ч. 1186 денної форми навчання (516 магістрів, 670 спеціалістів) та 757 заочної форми навчання, у т.ч. ( 335 магістрів, 422 спеціалістів).

Важливим показником є кількість контрактів на навчання на першому курсі. Станом на 18 серпня 2014 р. із вступниками на 1-й курс, які рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб укладено 1346 договорів, із яких 34 із громадянами інших держав, в т.ч. 1031 на денну та 315 – на заочну форми навчання,.

“Відомо, що загальна кількість вступників до вищих навчальних закладів України у порівнянні з 2013 роком знизилася на 7,74%. Аналогічна тенденція спостерігається і в Закарпатті – зовнішнє незалежне оцінювання у цьому році здали на 5,12% випускників шкіл менше, ніж у 2013 році, – каже Ігор Король. – У той же час, кількість вступників на ОКР “Бакалавр” та “Спеціаліст” медичного спрямування в УжНУ збільшилася на 17,46%. Сьогодні можемо констатувати, що в цьому році збільшилася і кількість зарахованих на навчання на 1-й курс. Так, на денне відділення зараховано 2001 особа (проти 1985 в 2013 році). З них 970 будуть навчатися за кошти державного бюджету (963 минулого року) і 1038 – за кошти фізичних та юридичних осіб ( 1022 в 2013 році)”.

Про популярність УжНУ свідчить і той факт, що у цьому році на ряді напрямів і спеціальностей максимально заповнені ліцензійні обсяги прийому, зокрема “Фармація” – 50 осіб (100%), “Здоров'я людини” – 60 осіб (100%), “Журналістика” – 30 осіб (100%), “Географія” – 30 осіб (100%), “Лікувальна справа” – 249 осіб (99,6%), “Міжнародні економічні відносини” – 58 (98,5%) тощо. Зауважимо, що в минулому місяці було збільшено на 35 осіб (з 215 до 250) ліцензію на спеціальність “Лікувальна справа”, що дасть можливість додатково прийняти на навчання групу іноземних студентів.

Про зростання рейтингу і статусу УжНУ свідчить і збільшення по переважній більшості напрямів підготовки середнього балу ЗНО вступників, зарахованих на 1-й курс. Наприклад, на напрям “Біологія” у 2013 році середній бал вступників зарахованих на державне замовлення становив 501 балів, а в 2014 році – 512,4 балів; по спеціальності “Фармація” відповідно 526,3 і 535. На спеціальність “Лікувальна справа” середній бал вступників зарахованих на державне замовлення у цьому році зріс з 536,9 балів до 541,7 навіть незважаючи на збільшення державного замовлення з 80 до 100 осіб!

“Хочеться відзначити ще один суттєвий нюанс: у попередні 2 роки в УжНУ проводилася політика економічно необґрунтованого зменшення вартості навчання, надання всіляких пільг з метою залучення більшої кількості вступників на контрактну форму навчання тощо. На жаль, результатом здешевлення стало не збільшення кількості укладених контрактів, а погіршення фінансового стану університету, – коментує заступник голови приймальної комісії УжНУ. – У цьому році ціни були приведені до економічно обґрунтованого рівня. Збільшення кількості укладених контрактів свідчить про те, що такий крок нового керівництва УжНУ був правильним. Це уже дозволило залучити до бюджету університету суттєво більші кошти. Додаткове надходження в спеціальний фонд університету очікується за рахунок значного збільшення кількості іноземців (для яких вартість навчання є суттєво вищою, ніж для громадян України)”.

Час Закарпаття


Про Захід