До уваги фізичних осіб-підприємців – платників єдиного податку третьої групи

Опубліковано:

Згідно абзацу 2 п.46.6 ст.46 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 

року №2755-VI зі змінами та доповненнями до визначення нових форм декларацій 

(розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий 

період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є 

чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

З урахуванням зазначеної норми, звертаємо увагу фізичних осіб – платників 

єдиного податку 3 групи, що декларація за 3 квартал 2015 року подається за 

діючою формою, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 21 

грудня 2011 року № 1688 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 

листопада 2012 року № 1159, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 

листопада 2012 року за № 1998/22310).

У зв'язку із зміною з 01.01.2015 року розміру ставок єдиного податку для 

платників спрощеної системи 3 групи, підприємці при заповненні декларації 

зазначають дохід, що оподатковується за ставкою 2 або 4 відс., у рядках, в яких 

передбачено відображення доходу за ставкою 3 або 5 відсотків відповідно, 

аналогічно зазначається сума податку.

Крім того, інформуємо про прийняття нормативно – правових актів, що 

безпосередньо стосуються адміністрування єдиного податку, які набрали чинності 

з 28 липня 2015 року, а саме:

– наказ Міністерства фінансів України від 19.06.2015 №578 “Про 

затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку”, 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.07.2015 за №800/27245, (далі – 

наказ 578), яким внесено зміни до форми податкової декларації платника єдиного 

податку – фізичної особи – підприємця у зв'язку з оптимізацією груп платників 

єдиного податку – фізичних осіб з 01.01.2015р.;

– наказ Міністерства фінансів України від 19.06.2015 №579 “Про 

затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та 

порядків їх ведення”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.07.2015 за 

№799/27244, (далі – наказ 579).

З огляду на вищезазначене, звертаємо увагу, що форма податкової декларації 

платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця, затверджена наказом 

578, буде використовуватись такими платниками для складання звітності за 2015 

рік починаючи з 01.01.2016.

З метою забезпечення єдиного підходу при поданні звітності за 2015 рік 

платниками єдиного податку – фізичними особами першої та другої групи та з 

урахуванням зручностей при адмініструванні єдиного податку, вказана форма 

декларації, яка затверджена наказом 578 також рекомендована для подання 

платниками за річний податковий (звітний) період – 2015 рік.

Разом з тим, повідомляємо, що платники єдиного податку – фізичні особи не 

зобов'язані перереєстровувати книги обліку доходів і книги обліку доходів і 

витрат, так як згідно п.5 наказу 579 книги, зареєстровані до набрання чинності цим 

наказом, діють до їх закінчення.

Відділ комунікацій Головного управління

ДФС у Закарпатській області

Про Захід