Чому варто обирати нову в УжНУ спеціальність – «Готельно-ресторанна справа»

Опубліковано:

Межування на західному кордоні України з чотирма центральноєвропейськими державами – Польщею, Словаччиною, Угорщиною і Румунією сприяє розвитку недорогого, особливо нині, для мешканців країн Євросоюзу відпочинку. В інфраструктурі туризму Закарпатської області одне з чільних місць посідають готелі та інші заклади розселення. Протягом минулого року їхніми послугами скористалися 140,7 тис. приїжджих, 26,2 тис. із них – громадяни іноземних держав.

Аналіз статистичних даних Головного управління статистики Закарпатської області за 2014 р. доводить потребу розширення індустрії гостинності. Однак її ефективний розвиток неможливий без залучення висококваліфікованих фахівців, які б володіли необхідним багажем знань у цій сфері, на основі яких можна виходити на справді професійні рішення. Мережа готельно-ресторанних, туристично-рекреаційних та санаторно-курортних закладів області нараховує понад 300 об'єктів і для збалансованого якісного обслуговування туристів та рекреантів не вистачає кваліфікованих кадрів. Зрозуміло, що для нашого краю ця проблема залишиться актуальною, адже його керівництвом підписано, зокрема, Меморандум про реалізацію заходів зі створення умов для проведення у 2022 році зимових Олімпійських та Параолімпійських ігор в Україні, Закарпатті, і на порядку денному – питання щодо стану реалізації Національного проекту “Олімпійська надія-2022”.

Загалом в навчальних закладах України на різних формах навчання щорічно готують близько 6500 спеціалістів для сфери гостинності (40% – спеціалісти готельного і ресторанного господарств). Згідно зі світовою практикою, функціонування 10 готельних номерів мають забезпечувати від 4 до 20 спеціалістів. Відповідно, до початку зимових Олімпійських та Параолімпійських ігор слід мати близько 120 тисяч фахівців. Тому є над чим працювати – актуальність підготовки фахівців очевидна.

Виходячи з цих міркувань, відповідно до витягу з рішення Акредитаційної комісії від 25 листопада 2014 року (протокол №113), нам надано ліцензію на впровадження освітньої діяльності з підготовки бакалаврів напряму 6.140101 “Готельно-ресторанна справа” (1401 – Сфера обслуговування) з ліцензійним обсягом – 50 осіб денної та 30 заочної форми навчання.

Навчання відбуватиметься на факультеті туризму та міжнародних комунікацій, воно передбачає оволодіння професійними знаннями з менеджменту, маркетингу, економіки, технології та організації готельного та ресторанного господарства, інформаційних технологій в готельно-ресторанній справі, опанування іноземних мов та інших дисциплін.

Особливістю навчального плану підготовки бакалавра з готельно-ресторанної справи в УжНУ є те, що він поряд з нормативними містить низку варіативних економічних, медичних та правових дисциплін, які надають знання, потрібні для відкриття власного готельного та ресторанного підприємства.

Сертифікати ЗНО, необхідні для вступу до університету на напрям “Готельно-ресторанна справа”:

  • українська мова та література;
  • географія (профільний);
  • історія України (за вибором).

Основні переваги підготовки фахівців з напряму готельно-ресторанна справа в ДВНЗ  “УжНУ”:

  • з 2009 року в Природничо-гуманітарному коледжі УжНУ триває підготовка фахівців за напрямом 5.14010103 “Туристичне обслуговування”  не тільки на базі повної загальної середньої освіти, а й за скороченою програмою на базі ОКР “молодший спеціаліст”, що забезпечить ступеневу якісну освіту від молодшого спеціаліста до магістра;   
  • підготовку фахівців на факультеті туризму та міжнародних комунікацій забезпечуватимуть три кафедри підрозділу та 16 допоміжних кафедр університету;
  • якісний склад науково-педагогічних працівників, що обслуговуватиме підготовку фахівців готельно-ресторанної справи відповідає всім вимогам МОН України;
  • середній вік штатних викладачів з науковими ступенями та вченими званнями, що забезпечують викладання на факультеті туризму й міжнародних комунікацій становить 38 років – у т. ч. докторів наук, професорів – 45 років, кандидатів наук, доцентів – 36 років;
  • успішно витримати зростання конкуренції на ринку туризму і готельно-ресторанного бізнесу регіону можна тільки завдяки високій якості туристичного (готельно-ресторанного) сервісу, рівень обслуговування якого залежить від ґрунтовної спеціальної підготовки персоналу, тому навчальний план бакалавра передбачає поглиблене вивчення іноземних мов (англійської, німецької та словацької мови – на вибір студента; додатково  планується ввести факультативні заняття з угорської, російської та французької мови); 
  • з кожним роком відпрацьовується співпраця з тими організаціями та установами туристичної галузі, які здатні забезпечити практичну спрямованість освіти, зокрема,  факультет та його структурні підрозділи є активними учасниками міжнародного співробітництва та студентської практики з такими країнами, як Греція, Іспанія, Німеччина, Швейцарія, США, Угорщина, Словаччина, Польща, Чехія, Австрія, Туреччина, ОАІ, Шрі-Ланка, Таїланд, Китай. Поєднання ґрунтовного теоретичного та практичного навчання студентів забезпечить випуск конкурентоздатного фахівця в галузі готельно-ресторанної справи.

Сподіваємось, що кращі абітурієнти оберуть саме новостворену спеціальність, яка, ми впевнені, розвиватиметься семимильними кроками і задовольнить потребу у фахівцях для наявної мережі індустрії гостинності Карпатського регіону й України загалом. Це дасть додаткові можливості молоді для особистої й професійної самореалізації в умовах інтеграції держави в європейський економічний простір.

Декан факультету туризму та МК

канд. геогр. наук, доцент Наталія Габчак,Медіацентр УжНУ

 

Про Захід