Яким було соціально-економічне становище Ужгорода на початку 2015 року?

Опубліковано:

Промисловість. Промисловими підприємствами міста протягом січня–березня 2015р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 753,4 млн.грн., що складало 22,0% у загальнообласному обсязі реалізованої продукції. 

Капітальні інвестиції

Підприємствами та організаціями  міста за рахунок усіх джерел фінансування за 2014р. освоєно 461,9 млн.грн. капітальних інвестицій, що складає 17,5% до загального обсягу.

Будівництво

Протягом січня–березня 2015р. забудовниками міста прийнято в експлуатацію 11550 м2  загальної площі житла, що майже наполовину менше, ніж за відповідний період 2014р. Питома вага міста в загальнообласному обсязі прийнятого в експлуатацію житла склала 13,6%.За січень–березень 2015р. будівельними підприємствами та організаціями міста виконано будівельних робіт на суму 20,4 млн.грн., що склало 47,3% у загальнообласному обсязі будівельних робіт.

Транспорт

За січень–березень 2015р. підприємствами автомобільного транспорту міста  перевезено (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) 102,2 тис.т вантажів, що на 6,5% більше, ніж за відповідний період 2014р. Послугами пасажирського автомобільного транспорту у січні–березні 2015р. (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) скористалися 4443,7 тис. пасажирів, що на 16,7% більше, ніж за відповідний період 2014 року.  

Зовнішньоекономічна діяльність

 Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами за січень–березень  2015р. зріс більше, ніж наполовину порівняно з відповідним періодом 2014р. і становив 47,7 млн.дол. США; імпорту – зменшився на 41,1% і становив 45,3 млн.дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 2,4 млн.дол. США. Обсяг експорту зовнішньої торгівлі  послугами за січень–березень  2015р. зменшився на 10,2% порівняно з відповідним періодом 2014р. і становив 4555,8 тис.дол. США, імпорту – на 68,1% і склав 324,5 тис.дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 4231,3 тис.дол. CША.Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладених в економіку міста станом на 1 квітня 2015р. склав 46,6 млн.дол. США.

Ціни

 Індекс споживчих цін (інфляції) по області у березні 2015р.  порівняно з лютим склав 110,2%,  по країні – 110,8%. За січень–березень 2015р. по відношенню до грудня 2014р. величина індексу споживчих цін по області становила 122,5%, по країні – 120,3%.

Заробітна плата

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника міста у січні–березні 2015р. становила 3048 грн., що  склало 107,5% до середнього рівня по області і зросла порівняно з відповідним періодом 2014р. на Загальна сума невиплаченої заробітної плати станом на 1 квітня 2015р. становила 1019,7 тис.грн. і зросла  порівняно з показником на початок попереднього місяця на 18,5%, з початком 2015р. – на 79,5%.  У структурі загальної суми невиплаченої заробітної плати на економічно активні підприємства припадало 77,3% боргу, що становило 788,3 тис.грн. 

Населення 

На 1 квітня 2015р., за оцінкою, у місті проживало 115,3 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2015р. загальна чисельність населення зменшилася  на 225 осіб, як за рахунок природного скорочення так і  міграційного відтоку населення. 

Тетяна Черяник, начальник відділу

координації статистичної діяльності,

комплексних інформаційно-аналітичних робіт

та комунікацій із засобами масової інформації та громадськістю

Про Захід