Відбулось «дистанційне» засідання Вченої ради УжНУ

Опубліковано:

У четвер, 27 серпня, відбулось нестандартне засідання Вченої ради УжНУ. Уперше члени Вченої ради засідали дистанційно – обговорювали й затверджували низку важливих питань за допомогою відеоконференції GoogleMeet, відповідно до рекомендації Уряду та Міністерства освіти й науки України.

Зокрема, розглянули питання про затвердження Плану роботи Вченої ради ДВНЗ «УжНУ» на 2020/2021 навчальний рік, рекомендацію претендентів на здобуття іменної стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук, конкурсні та атестаційні справи, затвердження та уточнення тем дисертаційних досліджень, зміну наукових керівників, надання дозволу на наукове керівництво, утворення спеціалізованої вченої ради з метою присудження ступеня доктора філософії та інше.

Щодо затвердження Плану роботи Вченої ради УжНУ інформував голова Вченої ради, ректор УжНУ Володимир Смоланка: «Кожен член Вченої ради мав можливість заздалегідь ознайомитись з Планом, який був усім розісланий на електронну пошту напередодні. Оскільки нівкого не виникло зауважень та додаткових пропозицій, пропоную План роботи Вченої ради УжНУ затвердити».

Про атестаційні справи інформував голова Атестаційної комісії, проректор з наукової роботи Ігор Студеняк: «Атестаційна комісія на засіданні 25.08.2020 року (протокол № 3) розглянула кандидатури десяти здобувачів вчених звань, із них – 2 професорів та 8 доцентів. Комісія одноголосно рекомендувала Вченій раді всіх претендентів до присвоєння вчених звань. Оскільки кафедри, науково-методичні комісії, Вчені ради факультетів їх рекомендували, кандидати мають усі необхідні здобутки, а також матеріали атестаційних справ відповідають порядку присвоєння вчених звань».

Конкурсною комісією УжНУ на засіданні 18 червня 2020 року було розглянуто подані документи на заміщення двох вакантних посад – завідувача кафедри історії Угорщини та європейської інтеграції, а також завідувача кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій. Конкурсною комісією встановлено, що документи претендентів – кандидата історичних наук Зубанича Ласлова Ласловича, та кандидата історичних наук, доцента. Андрейка Віталія Івановича відповідають всім вимогам. Тож кандидатури були допущені до таємного голосування.

Також розглядали запропонованого Радою Молодих вчених претендента на здобуття іменної стипендії Верховної Ради України для молодих вчених, доктора наук – Заборовського Віктора Вікторовича, професора кафедри цивільного права та процесу УжНУ.

Після розгляду всіх питань порядку денного члени Вченої ради мали час з 12.00 год. до 15.30 долучитись до таємного голосування у ректораті. А о 16.30 год. знову зустрітися на відеоконференції GoogleMeet для затвердження результатів голосування. Що з успіхом і було зроблено.

Ганна Фельцан, Інформаційно-видавничий центр УжНУ

Про Захід