В УжНУ професор Володимир Антоненко розповів про переваги та загрози під час самостійних подорожей

Опубліковано:

На факультеті туризму та міжнародних комунікацій відбулася гостьова онлайн лекція для науковців, здобувачів вищої освіти за   ОПП  «Туризм» бакалаврського та магістерського рівнів професора, доктора географічних наук, завідувача кафедри міжнародного туризму Київського університету культури, члена галузевої експертної ради НАЗЯВО з акредитації освітніх програм зі спеціальності 242 «Туризм»,співрозробника Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня галузі знань 24-Сфера обслуговування, спеціальності 242 «Туризм» Володимира Степановича Антоненка на тему: «Самостійні подорожі як альтернатива організованого туризму: новітні тренди переваги, виклики, загрози».

Самостійний туризм являє собою все більш масове явище. У зв’язку з цим, досить актуальним є  обґрунтування  сутності  та  специфіки  даного  способу  підготовки і організації подорожей. Лектор ознайомив присутніх   з основними трендами  організації самостійних подорожей, на основі новітніх статистичних даних здійснив аналіз ризиків в туризмі   та  показав переваги і недоліки самостійно організованого туризму.  Аргументовано, що основним об’єктивним чинником, що вплинув на стрімкий розвиток самостійного туризму, стало широке впровадження інформаційних технологій і телекомунікацій. Акцентована увага  на соціальних  мережах для самодіяльних туристів, такі як Hospitality Club, CouchSurfing та  ін.,  члени  яких надають  один  одному  допомогу і  нічліг  під  час  подорожей. В  будь-якій подорожі ніколи  не  буде  зайвим надійний помічник. Dont Forget Your Tooth Brush:  як  нічого  не  забути  при  зборах(http://dontforgetyourtoothbrush.com) –  безкоштовний сервіс. Загальновідомим   серед   самостійних   подорожуючих   є   сервіс Trip Adviser, однак не менше  цікавим є сервіс Lonely Planet, зокрема тим, що він містить найпрофесійніші відгуки.

Доведено, що  більшість досвідчених  туристів  збільшують  увагу  до  самостійних  подорожей, оскільки це, в кінцевому рахунку, є дешевшим і гнучкішим, ніж організовані подорожі, і є прекрасною можливістю досвідченим туристам та відчайдушним  авантюристам  досягти  таких  дестинацій,    яких  було  б  неможливо відвідати в організованих турах. 

Щиро дякуємо, Володимиру Степановичу за високопрофесійну лекцію, обмін досвідом  та співпрацю між кафедрою туризму ДВНЗ «Ужгородський національний університет» та кафедрою  міжнародного туризму Київського університету культури.

За інформацією в.о. завідувача кафедри туризму  професора Анни  Машіки

Про Захід