Перше у новому році засідання Редакційно-видавничої ради УжНУ відбулося в онлайн-системі Google-meet

Опубліковано:

Члени редакційно-видавничої ради минулого вівторка, 23 лютого, обговорили і рекомендували до друку такі видання: науково-практичний журнал «Проблеми клінічної педіатрії». Випуск 1(51); монографія «Характеристики і параметри перенапруженого наносекундного розряду в паро-газових сумішах та розробка нових газорозрядних ламп», автори: Шуаібов О.К., Малініна А.О., Малінін О.М.; монографія «Особливості центральної гемодинаміки у осіб молодого віку залежно від компонентного складу тіла», автор Немеш М.І.; підручник «Фізичні поля і живі організми», автори: Шафраньош І.І., Суховія М.І.; підручник «Медичне право України», за заг.ред. д.ю.н., проф. Булеци С.Б. та д.ю.н., доц. Менджул М.В.; навчальний посібник «Основи професійної педагогіки у правоохоронних органах», автори: Ухаль А.М., Камишніков А.П.; навчально-методичний посібник «Біологія індивідуального розвитку», автори: Дудинська А.Т., Куртяк Ф.Ф., Гасинець Я.С.

Відтак секретар редакційно-видавничої ради Андріана Бродич доповіла про результати роботи редколегій фахових періодичних видань університету, зокрема у категорію Б відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України внесено сімнадцять видань УжНУ, це: Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство»; Науковий вісник Ужгородського університету Серія «Економіка»; Науковий вісник Ужгородського університету Серія «Право»; Науковий вісник Ужгородського університету Серія «Фізика»; Науковий вісник Ужгородського університету Серія «Історія»; Науковий вісник Ужгородського університету Серія «Хімія»; Науковий вісник Ужгородського університету Серія «Математика і інформатика»; Науковий вісник Ужгородського університету Серія «Філологія»; Науковий вісник Ужгородського університету Серія: «Педагогіка. Соціальна робота»; збірник наукових праць «Геополітика України: історія і сучасність»; «Конституційно-правові академічні студії»;  «Сучасні дослідження з іноземної філології»; Науковий журнал «Регіональні студії»; «Проблеми клінічної педіатрії»; «Медична освіта» (співзасновники: Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»); «Публічне право» (співзасновники ДВНЗ «Ужгородський національний університет», ВГО «Майбутнє країни»); «Україна. Здоров’я нації» (співзасновники ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України», ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», ДВНЗ «Ужгородський національний університет»).

Головуючий редакційно-видавничої ради, проректор з наукової роботи Ігор Студеняк наголосив, щоб відповідальні редактори та секретарі періодичних фахових видань університету  подавали відповідні документи на включення до Категорії Б згідно вимог наказу МОН «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України».

Андріана Бродич, секретар редакційно-видавничої ради УжНУ

Про Захід