Які обов’язкові реквізити мають бути в фіскальному чеку

Опубліковано:

Суб’єкти господарювання при продажу товарів, наданні послуг зобов’язані проводити розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) через належним чином зареєстрований реєстратор розрахункових операцій (далі – РРО) із роздрукуванням відповідних розрахункових документів.

Фіскальний чек повинен містити такі обов’язкові реквізити:

– найменування суб’єкта господарювання (рядок 1);

– назва господарської одиниці (рядок 2);

– адреса господарської одиниці (рядок 3);

– для суб’єктів господарювання, що зареєстровані як платники ПДВ, – індивідуальний податковий номер платника ПДВ, перед номером друкуються великі літери «ПН» (рядок 4);

– для суб’єктів господарювання, що не є платниками ПДВ, – податковий номер або серія та номер паспорта/номер ID картки, перед яким друкуються великі літери «ІД» (рядок 5);

– кількість, вартість одиниці виміру придбаного товару (отриманої послуги) (рядок 6);

– код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (зазначається для підакцизних товарів) (рядок 7);

– цифрове значення штрихового коду товару (рядок 8);

– назва товару (послуги), вартість, літерне позначення ставки ПДВ (рядок 9);

– ідентифікатор еквайра та торгівця або інші реквізити, що дають змогу їх ідентифікувати (рядок 10);

– ідентифікатор платіжного пристрою (рядок 11);

– сума комісійної винагороди (у разі наявності) (рядок 12);

– вид операції (рядок 13);

– реквізити електронного платіжного засобу (платіжної картки), допустимі правилами безпеки платіжної системи, перед якими друкуються великі літери «ЕПЗ» (рядок 14);

– напис «ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» (найменування платіжної системи, платіжний інструмент якої використовується, код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі та/або код транзакції в платіжній системі, значення коду) (рядок 15);

– підпис касира (якщо це передбачено правилами платіжної системи), перед яким друкується відповідно напис «Касир» (рядок 16);

– підпис держателя електронного платіжного засобу (платіжної картки) (якщо це передбачено правилами платіжної системи) в окремих рядках, перед якими друкуються відповідно написи «Касир» та «Держатель ЕПЗ» (рядок 17);

– позначення форми оплати (готівкою, електронним платіжним засобом, у кредит, тощо) (рядок 18);

– загальна вартість придбаних товарів (отриманих послуг) у межах чека, перед якою друкується слово «СУМА» або «УСЬОГО» (рядок 19);

– для суб’єктів господарювання, що зареєстровані як платники ПДВ, – окремим рядком літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, загальну суму ПДВ за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкуються великі літери «ПДВ» (рядок 20);

– для суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі, що здійснюють реалізацію підакцизних товарів та зареєстровані платниками акцизного податку, – окремим рядком літерне позначення, розмір ставки такого податку, загальна сума такого податку за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкується назва такого податку (рядок 21).

– заокруглення (рядок 22);

– до сплати (рядок 23);

– фіскальний номер касового чека/фіскальний номер електронного касового чека, дату (день, місяць, рік) та час (година, хвилина, секунда) проведення розрахункової операції (рядок 24);

– QR – код, який містить у собі код автентифікації повідомлення (МАС) цього чеку, дату і час здійснення розрахункової операції, фіскальний номер касового чека/фіскальний номер електронного касового чека, суму розрахункової операції, фіскальний номер РРО/фіскальний номер ПРРО (рядок 25);

Для касового чека, що створюється програмним реєстратором розрахункових операцій (ПРРО):

– позначку щодо режиму роботи (офлайн/онлайн), в якому створений касовий чек ПРРО (рядок 26), контрольне число, сформоване в режимі офлайн (рядок 27);

– заводський номер РРО, перед яким друкуються великі літери «ЗН».

– заводський номер для ПРРО не зазначається (рядок 28);

– фіскальний номер РРО, перед яким друкуються великі літери «ФН» або фіскальний номер ПРРО, перед яким друкуються великі літери «ФН ПРРО» (рядок 29);

– напис «ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК» та графічне зображення найменування або логотипу виробника (рядок 30).

Звертаємо увагу, що розрахунковий документ – фіскальний чек доводить факт передачі товару або послуги в місці проведення розрахунків покупцеві. Аби захистити свої права у разі виникнення спірних питань – вимагайте від продавця фіскальний чек.

ДПС у Закарпатській області

Про Захід