Як працює дистанційне навчання на юридичному факультеті УжНУ

Опубліковано:

Вже більше місяця навчання в УжНУ, та й в усіх навчальних закладах України переведено на дистанційну форму. Ми вирішили дізнатися, як відбувається навчальний процес в онлайн режимі на юридичному факультеті УжНУ та поспілкувалися з деканом факультету, професором Ярославом Лазуром, викладачами, доцентом Василем Манзюком та професором Віктором  Заборовським.

Ярослав Лазур, декан юридичного факультету УжНУ

– Як, в яких формах відбувається дистанційне навчання на факультеті

– Перш за все, хотів би відзначити, що на факультеті з максимальною відповідальністю поставилися до переведення начального процесу на дистанційну форму. Вважаємо, що це є нашим не лише суспільним, але й юридичним обов’язком перед здобувачами освіти, які обрали наш університет.

В якості корпоративної платформи було обрано MOODLE. Однак ми прийняли колегіальне рішення – не обмежувати можливості викладачів і студентів у способах та засобах дистанційного навчання, таких як Skype, Google Meet, Zoom та інші. На даному етапі ми практично завершили наповнення актуальним змістом практично всього списку навчальних курсів як на денному, так і на заочному відділеннях. Проведена майже стовідсоткова реєстрація студентів. Тому можу стверджувати, що впродовж останніх тижнів навчальний процес на факультеті відбувається на якісному рівні. Про це, зокрема, свідчать і доволі успішно проведені дистанційні модульні контролі.

Хоча, якщо чесно, з початком карантину було чимало песимістичних прогнозів щодо можливості впровадження дистанційного навчання. І мені приємно відзначити,  що більшість з них не справдилися. Першочерговим свідченням цього є факт відсутності суттєвих нарікань від найбільш зацікавлених суб’єктів цього процесу – наших студентів. За це все я дуже вдячний як студентам, яким вдалося мобілізуватися в цей непростий час, так і викладацькому та допоміжному персоналу, які не лише вдень,  але й часто у нічний період освоювали процес дистанційного навчання, про що свідчить практично цілодобова комунікація всередині колективу. Тут на перший план вийшли взаємодопомога і колективна солідарність – кожен ділився «азами» та власними напрацюваннями  цифрового освітнього процесу.

Задля справедливості зазначу, що певною опорою у впровадженні дистанційного навчання став той факт, що базові основи цього процесу були закладені ще багато років тому. Пригадую, у 2013 році, будучи ще деканом факультету європейського права, УжНУ вже робив перші кроки дистанційного навчання в рамках  платформи MOODLE. З різною інтенсивністю ця система вдосконалювалася впродовж наступних років аж до сьогодення, коли, як виявилось, дистанційне навчання – це не додаткова можливість, а єдиний прийнятний вихід із ситуації. Як то кажуть, нема шкоди без добра і, переконаний, в майбутньому нинішня необхідність впровадження дистанційної форми  значно наблизить нас до сучасних освітніх технологій.

Ще в далекому 2008 році, відвідуючи окремі навчальні заклади в США, я бачив надзвичайно потужні технології, які дозволяли віртуально, в 3D форматі, онлайн відвідувати аудиторії, бібліотеку, кампус університету тощо. Як свідчить спеціальна методична література щодо онлайн навчання, зокрема нещодавно «потрапили в око» витяги з відповідних посібників американських професорів С’юзан Ко та Стіва Россена, ще в 2007 році обсяг освітніх послуг наданих дистанційно в сфері вищої освіти США становив близько 20 відсотків від всього ринку, і динаміка росту особливо для студентів з Азії та інших віддалених куточків світу активно продовжувала зростати.

Звичайно, слід розуміти, якими би високотехнологічним дистанційне навчання не було, напевно воно ніколи не зможе замінити, а б ризикнув стверджувати – ніколи не наблизиться по якості до тих стандартів і можливостей, які дає безпосередній контакт викладача зі студентом та аудиторією. Є очевидні речі в освітньому процесі, які ні технології, ні телекомунікації замінити не зможуть, однак це тема окремої розмови.

 – Які особливості впровадження дистанційного навчання саме на юридичному факультеті і які труднощі виникають у викладачів та студентів під час дистанційного навчання?

– Ці особливості пов’язані насамперед з особливостями підготовки правників в цілому. В першу чергу – це значні, як по формі, так і по змісту, обсяги навчального матеріалу, особливо коли мова йде про законодавство.  Сюди ж слід додати і динаміку змін у змісті навчальних матеріалів. Цьому сприяє як і  прискорення динаміки природнього науково-технічного прогресу, так і неприродня активність законодавців в бажанні реформувати правову систему.

Тому у випадку підготовки правників є особливо актуальним і важливим вміння викладача, так само як і бажання студента, концентрувати увагу насамперед на проблемах методології тієї чи іншої сфери правових знань. На формуванні вмінь знаходити і розуміти найбільш ключові закономірності функціонування тих чи інших соціально-правових явищ. Навчаючи професії юриста, ми повинні концентруватися насамперед на формуванні у студентів знань і вмінь не просто реферативно відтворювати правовий матеріал, а, насамперед, здатність розуміти право, аналізувати правову інформацію, якісно кваліфікувати її та синтезувати відповіді рішення, які б грунтувалися на низці фундаментальних правових цінностях, що так необхідні зараз нашому суспільству.

Значну роль у підготовці правників відіграє формування практичних навичок у студентів, адже юрист, насамперед – прикладна професія націлена на повсякденну практичну роботу. Звичайно, тут поки складно говорити про широкі можливості дистанційного навчання. Хоча на тлі динамічного розвитку сучасних високотехнологічних комунікацій в бізнесі, правосудді, публічному управлінні ми робимо спроби чим ширше забезпечити відвідування студентами в онлайн-форматі судових процесів, забезпечити можливість дистанційної участі у різних видах практичної діяльності.

Суттєвим викликом є і необхідність націлювати студента в рамках навчального процесу вирішувати так звані ситуаційні задачі (кейси), які крім освітньо-практичної необхідності, згідно нормативних документів Міносвіти та Мінюсту, ляжуть в майбутньому в основу Єдиного загальнодержавного випускового іспиту. Динамічне впровадження реформ у юридичній освіті і без карантину було значним викликом для системи підготовки юристів. Коли ж йде мова про дистанційність підготовчого процесу – це накладає додаткові труднощі на формування сучасного і новітнього освітнього контенту – ті ж ситуативні задачі, або кейси.

Викликом є і те, що на факультеті тільки почала формуватися система додаткової факультативної підготовки студентів до зовнішнього незалежного оцінювання для вступу в магістратуру та до єдиного випускового іспиту. Перевід цих процесів на дистанційну площину є нелегким завданням.

Дещо ускладнює проведення дистанційного навчання перевантаження сайту ДВНЗ «УжНУ». Гадаю, що в подальшому слід активізувати і, можливо, розширити можливості освоєння методики дистанційного навчання для викладачів, та особливо, для студентів. Чимало в цьому напрямку робить Центр інформаційних технологій університету (відповідні інструктажі, консультування тощо) та інші підрозділи університету.  Однак залишається потреба в організації постійно діючих методичних семінарів для викладачів з цієї проблематики, так само як і набуття відповідних знань та навиків роботи з цифровими технологіями навчання для студентів. Якщо не помиляюся, кілька років тому такі семінари фахівцями центру ІТ ректорату проводились, однак масового інтересу в колективі даний напрямок не знайшов. Напевно після карантину актуальність дистанційного навчання як допоміжного засобу тільки підвищиться.

Також варто зазначити, що в тій же правничій галузі інтерес до заочної форми навчання падає. Цілком припускаю, що для юристів заочна форма буде взагалі незабаром ліквідована. Тому важливо завчасно запропонувати нашим абітурієнтам відповідні альтернативи, зокрема, вечірню, заочно-дистанційну форми навчання, в рамках яких можливості інтернету можуть дуже вагомо вплинути на якість підготовки майбутніх фахівців.

 Як я вже зазначав, усі ми в даних умовах вчимося. Та я бачу і відчуваю, що всі у колективі розуміють важливість, відповідальність та невідворотність своєї соціальної місії, а тому з усіх сил намагаються достойно забезпечити освітній і науковий процес у цей непростий час. Важливо, що колектив гідно зберігає позитивний психологічний клімат і оптимізм у завтрашньому дні. Чого і всім бажаю!

Василь Манзюк, доцент кафедри господарського права юридичного факультету УжНУ

Як, в яких формах відбувається дистанційне навчання на факультеті

– Юридичний факультет УжНУ бере активну участь у забезпеченні якісного дистанційного навчання для студентів. Професорсько-викладацьким складом  застосовується насамперед сайт електронного навчання ДВНЗ «УжНУ» (https://e-learn.uzhnu.edu.ua/), що діє на навчальній платформі Moodle, яка є найпоширенішою системою для дистанційного навчання у світі. За допомогою цієї навчальної системи викладачі мають змогу завантажувати різну інформацію ( лекційний матеріал та практичні завдання), проводити заняття у різноманітній формі (зокрема, шляхом проведення семінарських занять та тестування, підготовки рефератів та есе), а також швидкого оцінювання результатів студентів.

Які особливості впровадження дистанційного навчання саме на юридичному факультеті?

– Одним з основних принципів дистанційного навчання на юридичному факультету є забезпечення «живого» спілкування з аудиторією як під час лекційних, так і під час практичних занять. У процесі роботи з студентами часто використовуються такі відомі програми,  як Google (Classroom і Meet, Cisco Webex Meetings), комунікаційне програмне забезпечення Zoom та ряд інших засобів. Адже, майбутній правник повинен добре засвоїти не лише теорію, але й володіти практичними навиками та ораторським мистецтвом, що є вкрай важливо для даної професії. Крім того, у сучасному законодавстві існує чимало прогалин та колізійних норм, які потребують додаткових роз’яснень та наведення наочних прикладів.

Які труднощі виникають у викладачів та студентів під час дистанційного навчання

– Найбільшими труднощами, з якими доводиться стикатися викладачам та студентам, є перевантаження сайту електронного навчання ДВНЗ «УжНУ» (https://e-learn.uzhnu.edu.ua/), а відповідно його «технічні помилки», що ускладнює проведення навчальних занять та відсутність єдиного організаційного підходу проведення освітнього процесу в умовах дистанційного  навчання.

Віктор Заборовський, професор кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету УжНУ

Як, в яких формах відбувається дистанційне навчання на факультеті

– Професорсько-викладацький склад юридичного факультету забезпечує належне виконання навчального плану шляхом проведення навчальних занять (зокрема, лекцій та семінарських занять) за допомогою дистанційного навчання. Викладачами факультету застосовується насамперед сайт електронного навчання ДВНЗ «УжНУ» (https://e-learn.uzhnu.edu.ua/), що діє на навчальній платформі Moodle, а також інші сучасні засоби електронної комунікації.

Які особливості впровадження дистанційного навчання саме на юридичному факультеті

– Прикладний характер навчання на юридичному факультеті вимагає від викладачів активно використовувати насамперед практичні завдання для проведення семінарських занять. Необхідність складання студентами-бакалаврами четвертого року навчання єдиного випускного іспиту акцентує увагу викладачів на проведенні семінарських завдань насамперед у формі тестування.

розмову вів

Олексій Шафраньош

Інформаційно-видавничий центр УжНУ

Про Захід