Податковий календар на квітень 2017 року

Опубліковано:

Фахівці ГУ ДФС у Закарпатській області інформують платників, що:

10 квітня 2017 року, понеділок

Останній день подання:

– звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за березень (форма № 1-РС);

– звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за березень (форма № 2-РС);

– звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за березень (форма № 3-РС);

– звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за березень (форма № 1-ОА);

– звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за березень (форма № 1-ОТ).

18 квітня 2017 року, вівторок

Останній день подання:

– звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за березень (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв'язку; довідки про використані розрахункові книжки за березень.

19 квітня 2017 року, середа

Останній день сплати:

– єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування фізичними особами – підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування за I квартал;

– авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб фізичними особами – підприємцями, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування.

20 квітня 2017 року, четвер

Останній день подання:

– декларації акцизного податку за березень;

– звіту по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (форма Ф4-ФСС з ТВП) за І квартал;

– звіту про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення (форма Ф14-ФСС з ТВП) за I квартал;

– звіту щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за I квартал;

– податкової декларації з рентної плати за березень з розрахунком:

рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

– податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за березень у разі неподання податкової декларації на 2017 р.;

– звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4 (місячна)) за березень;

– податкової декларації з ПДВ за березень платниками, в яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю.

Останній день сплати:

– авансового внеску з єдиного податку на квітень платниками першої та другої груп;

– єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування роботодавцями за березень (крім гірничих підприємств).

28 квітня 2017 року, п'ятниця

Останній день сплати:

– акцизного податку за березень;

– ПДВ за березень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;

– рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за березень;

– рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за березень;

– рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України за березень;

– рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за березень;

– єдиного податку платниками четвертої групи за І квартал;

– авансового внеску з транспортного податку юридичними особами за I квартал;

– єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами за березень;

– податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за березень;

– податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за березень на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки;

– військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за березень;

– плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за березень;

– авансового внеску з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, юридичними особами за І квартал.

ДФС у Закарпатській області

Про Захід