Комунальними підприємствами області керуватиме наглядова рада

Опубліковано:

Для підвищення ефективності діяльності комунальних підприємств Закарпатської обласної ради та підвищення рівня відкритості міської влади на розгляд крайових обранців  вноситься проект рішення “Про затвердження Положення про наглядову раду комунальних підприємств Закарпатської обласної ради, інформує прес-служба Закарпатської облради.

У пояснювальній записці розробники проекту, а це – управління з питань забезпечення повноважень щодо управління об'єктами спільної власностівиконавчого апарату Закарпатської обласної ради,  зазначають, що право комунальної власності – право територіальної громади володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування

Далі наголошується, що майно, передане до комунальної власності областей і районів, а також набуте на інших законних підставах, є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, управління яким відповідно до Конституції України здійснюють районні та обласні ради або уповноважені ними органи.

Згідно з п. 20 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” передбачено, що виключно на пленарних засіданнях облради вирішуються питання щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні обласних рад.

Відповідно до ст. 7 Господарського кодексу України, Наглядова рада комунального унітарного підприємства утворюється за рішенням органу, до сфери управління якого належить комунальне унітарне підприємство.

Критерії, відповідно до яких утворення наглядової ради комунального унітарного підприємства є обов'язковим, а також порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради, порядок призначення членів наглядової ради затверджуються рішенням відповідної місцевої ради.

Основною метою прийняття цього проекту рішення є реалізація державної та регіональної політики у сфері управління обласною комунальною власністю, що виступає матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування та спрямована на забезпечення права територіальної громади володіти та  ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування.

З юридичної точки зору – це рішення є актом адміністративно-правового впливу обласної ради, як власника комунальних підприємств з метою реалізації повноважень облради з управління комунальними підприємствами, з метою підвищення ефективності їх діяльності.

Проектом рішення “Про затвердження Положення про наглядову  раду комунальних підприємств Закарпатської обласної ради”передбачається створити орган управління з питань забезпечення повноважень щодо контролю та підвищення ефективності господарської діяльності комунальних підприємств, що є у власностіЗакарпатської облради. Проект рішення також визначає порядок утворення та призначення членів наглядової ради, організації діяльності та її ліквідації.

Очікується, що прийняття даного  проекту рішення дозволить ефективно здійснювати управління комунальними підприємствами, що є власністю Закарпатської обласної ради, у відповідності до потреб територіальних громад сіл, селищ, міст області та дозволить значно збільшити очікувані надходження грошових коштів до дохідної частини обласного бюджету, що позитивно вплине на фінансування заходів у межах затверджених у бюджеті сум протягом бюджетного року та виконання його видаткової частини в цілому.

Пропонується також затвердити особовий склад Наглядової ради, відповідно до положення про наглядову раду комунальних підприємств Закарпатської обласної ради. А організацію виконання даного рішення -покласти на Управління з питань забезпечення повноважень щодо управління об'єктами спільної власності виконавчого апарату Закарпатської обласної ради.

 

 

Про Захід