Обласні депутати розглянуть питання покращення рівня захисту населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій

Опубліковано:

Обласні депутати розглянуть питання покращення рівня захисту населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Пропонується це зробити за рахунок проведення реконструкції та прийняття в експлуатацію регіональної автоматизованої системи централізованого оповіщення, удосконалення централізованого оповіщення керівного складу органів влади області, населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій. Експлуатаційно-технічне обслуговування та підтримку постійній готовності діючих систем оповіщення. Забезпечення сучасними засобами зв'язку, програмно-апаратними комплексами моніторингу, телекомунікаційними системами

Необхідність внесення змін у додаток до Програми „Розрахунок видатків, необхідних для реалізації Програми розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту Закарпатської області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 22 грудня 2015 року”, виникла у зв'язку із зміною тарифів на надання послуг із експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури централізованого оповіщення, у зв'язку з чим, видатки на відповідні заходи у наступних роках (2017-2020) потребують збільшення; необхідністю встановлення сучасних систем оповіщення та інформування в приміщені регіональної оперативно-чергової служби централізованого оповіщення.

Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів обласного, міських і районних бюджетів; інвестиційних коштів; міжнародної технічної допомоги; інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів програми, становить 32537,2     тис. гривень, з них – кошти обласного бюджету у сумі 16087,2 тис. гривень, у тому числі за роками: 2016 рік – 989,2 тис. гривень, 2017 рік – 2575,0 тис. гривень, 2018 рік – 5066,5 тис. гривень, 2019 рік – 5282,0 тис. гривень, 2020 рік – 2174,5 тис. гривень; кошти районних та міських бюджетів у сумі 16450,0, у тому числі за роками: 2016 рік – 90,0 тис. гривень, 2017 рік – 8090,0 тис. гривень, 2018 рік – 8090,0 тис. гривень, 2019 рік  – 90,0 тис. гривень, 2020 рік – 90,0 тис. гривень.

Реалізація заходів Програми дасть можливість підтримати побудовану систему централізованого оповіщення у постійній готовності до використання за призначенням, дозволить провести реконструкцію діючої системи оповіщення, яка забезпечить своєчасне та ефективне інформування керівного складу органів влади і населення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації тощо.

Прес-служба Закарпатської облради

 

Про Захід