Урядові стипендії отримуватимуть троє учених УжНУ

Опубліковано:

 Відповідно до Постанови №4 президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 1 жовтня 2014 року, призначено три й подовжено виплату ще двох стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених ДВНЗ “Ужгородського національного університету”.

Зокрема, стипендію у 2014 році призначено в. о. завідувача кафедри теорії та практики перекладу факультету міжнародних відносин Івану Миколайовичу Зимомрі, коло наукових інтересів котрого – теорія літератури, література зарубіжних країн, жанрово-стильові особливості німецькомовної малої прози ХХ століття у типологічних зіставленнях з відповідними явищами і процесами у письменстві Західної, Центральної та Східної Європи. Нині основним напрямком наукових пошуків Івана Зимомрі є дослідження поетики тексту крізь призму дискурсу перекладу та інтерпретації, а також переклад та його роль у контексті взаємодій національних культур.

Cтарший науковий співробітник Науково-дослідного інституту фізики і хімії твердого тіла Антон Антонович Козьма також матиме грошове стимулювання Кабінету Міністрів. Науковець вивчає фізико-хімічну взаємодію компонентів у складних халькогенідних системах, досліджує термоелектричні властивості проміжних фаз (індивідуальних сполук, твердих розчинів і евтектичних композицій), які реалізуються в них.

Стипендію отримуватиме й асистент кафедри мікробіології, вірусології та імунології медичного факультету Валерій Валерійович Пантьо, наукова діяльність якого пов'язана з дослідженнями в галузі мікробіології, зокрема з пошуком альтернативних шляхів підвищення антибіотикочутливості мікроорганізмів з використанням низькоінтенсивного лазерного випромінювання.

Крім того, урядові стипендії подовжено завідувачу кафедри хірургічної стоматології, щелепно-лицевої хірургії та онкостоматології Василю Васильовичу Калію і старшому науковому співробітнику Науково-дослідного інституту фізики і хімії твердого тіла Тетяні Олександрівні Малаховській, пише Медіацентр УжНУ

 


Про Захід