Закарпатець “проїдає” за добу 33 гривні

Опубліковано:

За даними державного вибіркового обстеження умов життя домо-господарств сукупні ресурси одного домогосподарства у І кварталі 2014р. становили 5278,54 гривень.

Це складає 1933,53 грн. у середньому на одного члена домо-господарства.

Частка грошових доходів у структурі сукупних ресурсів домогоспо-дарств збільшилася та складала 80,9% при 89,6% в середньому по Україні.

Основним джерелом сукупних ресурсів домогосподарств залишається оплата праці. Питома вага пенсій, стипендій та соціальних допомог (вклю¬чаючи готівкові та безготівкові пільги та субсидії) становила трохи більше чверті всіх доходів.

Традиційно вагомим для області залишається таке джерело ресурсів, як доходи від особистого підсобного господарства, які становили 11,4% усіх надходжень (по Україні – 7,3%).

При цьому середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства у І кварталі становили 5022 гривні, а на одного умовного члена домогоспо¬дарства – 1839,56 грн., що також менше, ніж у середньому по країні.

Витрати домогосподарств області на харчування становили 52,9% сукупних витрат.

На купівлю непродовольчих товарів та оплату послуг домогоспо-дарства витрачали 36,6% сукупних витрат.

На інші види товарів та послуг (освіту, відпочинок і культуру, зв'язок, охорону здоров'я, предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла, транспорт) – люди витрачали від 1,3% до 5,6% сукупних витрат, – повідомляє Ганна Лучківська, заступник начальника управління-начальник відділу обстежень умов життя домогосподарств управління обстеження домогосподарств ГУС.


Про Захід