Чого чекати закарпатським студентам від нового Закону «Про вищу освіту»?

Опубліковано:

Нині ведеться багато дискусій, що ж передбачає нова редакція Закону України “Про вищу освіту”. Про зміни, що стосуються студентства, розповіла директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОДА Маріанна Кляп.
“У новій редакції Закону ліквідовано освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Залишилися лише освітньо-кваліфікаційні рівні молодшого спеціаліста, бакалавра та магістра. Це є однією з вимог Болонської декларації, яку Україна підписала у 2006 році й досі не змогла реалізувати. Завдяки цій зміні ми зможемо подолати ще один крок на шляху до інтеграції у Європейський простір вищої освіти, який зараз активно формується”, – зазначає Маріанна Кляп. “Про Заходу” повідомили в управлінні інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА

“До повноважень спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки віднесено сприяння діяльності студентського самоврядування у вищих навчальних закладах, чого немає у чинному Законі України.

Органи громадського самоврядування у вищому навчальному закладі позбавлені необхідності затверджувати Положення про студентське самоврядування. Згідно із новим Законом, Положення про студентське самоврядування, прийняте вищим органом студентського самоврядування не вимагає ніяких додаткових затверджень”, – зауважує Маріанна Кляп.

Вона також підкреслила, що збережено норму щодо фінансування органів студентського самоврядування. “Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені Вченою радою вищого навчального закладу в розмірі не менше 0,5% коштів спеціального фонду відповідного вищого навчального закладу. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їх завдань і повноважень. Не менш як 30% коштів мають витрачатися на підтримку наукової діяльності осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі”, – розповідає Маріанна Іванівна.

“У новому Законі конкретизовано умови прийому до вищих навчальних закладів. Так, зазначено, що прийом здійснюється на конкурсній основі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань та умінь вступників та їхніх здібностей у випадках, передбачених Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів України, з урахуванням середнього бала державного документа про повну загальну середню освіту та бала вищого навчального закладу, – консультує посадовець і уточнює. – Щодо балу навчального закладу, то це передбачає лише вступні випробування на спеціальностях мистецького та фізичного спрямування”.

“У попередній редакції Закону було встановлено, що прийом осіб здійснюється на конкурсній основі відповідно до їх здібностей, інші умови прийому не конкретизовані. У новому ж Законі визначаються основні умови та порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Встановлено, що проходження зовнішнього незалежного оцінювання є необхідною умовою для допуску особи до здобуття вищої освіти”, – констатує керівник департаменту.

“Попереднім Законом проведення зовнішнього незалежного оцінювання взагалі не передбачено. До підстав для відрахування з вищого навчального закладу в порівнянні з попередньою редакцією Закону додані такі, як: “завершення навчання за відповідною освітньо-професійною (освітньо-науковою) програмою”; “переведення до іншого навчального закладу”; “стан здоров'я, на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії”, “порушення правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу”, – уточнює Маріанна Кляп.

“Згідно нового Закону підприємства, установи, організації незалежно від форми власності зобов'язані безоплатно надавати особам, які навчаються у вищих навчальних закладах, місця для проходження практики і допомогу в її організації та проведенні. Також у новий Закон доповнені права осіб, що навчаються, зокрема, правом на безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, організаціях та оплату праці при виконанні виробничих функцій згідно з законодавством”, – каже головна освітянка Закарпаття.

“У новій редакції Закону також зазначено розмір мінімальної стипендії. Зокрема, “розмір мінімальної академічної, соціальної стипендії не може бути менше розміру прожиткового мінімуму з розрахунку на одну особу на місяць. Тоді як у попередньому Законі не було встановлено розмір мінімальної стипендії”, – пояснює Маріанна Кляп.

“Згідно нового Закону розмір плати для отримання відповідного освітньо-кваліфікаційного, освітньо-наукового рівня, підвищення кваліфікації встановлюється вищими навчальними закладами у грошовій одиниці України – гривні з урахуванням визначеного у встановленому законодавством порядку офіційного індексу інфляції за попередній календарний рік, не може змінюватись протягом строку дії укладеного договору та підлягає оприлюдненню у друкованих засобах масової інформації, інформаційних джерелах вищих навчальних закладів. Тоді як у попередній редакції Закону немає норм щодо розміру оплати за навчання”, – підкреслила директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОДА Маріанна Кляп.


Про Захід