Яким є ринок праці на Закарпатті?

Опубліковано:

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець вересня 2015р. становила 8,0 тис. осіб, або 14,9% усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу по безробіттю отримували 82,2% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних 68,3% складали жінки. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області залишився на рівні попереднього місяця і на кінець вересня становив 1,0% населення працездатного віку, у сільській місцевості та міських поселеннях він становив 1,0% та 1,1% населення працездатного віку відповідно.

Зменшення обсягів зареєстрованого безробіття у вересні 2015р. порівняно з серпнем 2015р. спостерігалось майже у всіх районах області крім Перечинського, Тячівського, Ужгородського та Хустського районів. 

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями1 до державної служби зайнятості, у вересні 2015р. порівняно із серпнем 2015р. збільшилася на 73 або на 7,2%, і на кінець місяця становила 1090. Порівняно з відповідним періодом минулого року даний показник зменшився на 20,3%.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу спостерігався на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (34,5% від загальної кількості заявлених вакансій), кваліфікованих робітників з інструментом (26,0%), працівників сфери торгівлі та послуг (11,4%), фахівців (5,6%), найменший – на технічних службовців (2,2%), а також на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,4%). 

За сприяння державної служби зайнятості у січні–вересні 2015р. працевлаштовано 6953 особи, або 29,9% громадян, які мали статус безробітного у цьому періоді у т.ч. у вересні п.р. – 727 осіб, або 10,5% усіх громадян, працевлаштованих за період з початку року. Порівняно з відповідним періодом 2014р. кількість працевлаштованих зменшилась на 15,5%.

Серед зареєстрованих безробітних, що отримали роботу у вересні 2015р., 73,3% становили жінки, 49,4% – молодь у віці до 35 років.Частка працевлаштованих порівняно з серпнем 2015р. збільшилась на 1,7 в.п. і у вересні 2015р. становила 7,6% громадян, які мали статус зареєстрованого безробітного в цьому місяці (у вересні 2014р. – 9,7%).

Найбільший рівень зазначеного показника у вересні 2015р. спостерігався у м. Ужгород (13,3%), найменший – у Великоберезнянському районі (3,6%).Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж вересня 2015р., становила 7,0 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1112 грн., що дорівнює 80,7% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (з 1 вересня 2015р. 1378 грн.).

Головач О.Л.

начальник відділу статистики праці

 Головного управління статистики у Закарпатській області

Про Захід