Кого і коли мобілізують на Закрапатті

Опубліковано:

З метою підтримання обороноздатності держави та завершення проведення антитерористичної операції виникла необхідність проведення третьої черги часткової мобілізації.

Проведення третьої черги часткової мобілізації здійснюється у суворій відповідності до Указу Президента України від 21.07.2014 № 607/2014 “Про часткову мобілізацію”, що затверджений Верховною Радою України (Закон України “Про затвердження Указу Президента України “Про часткову мобілізацію” від22.07.2014 р. № 1595-VII) та Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

Проведення третьої черги часткової мобілізації має за мету збереження спроможності Збройних Сил України та інших військових формувань по виконанню бойових завдань в АТО, нарощування угруповань військ та сил для відбиття можливого вторгнення, а також здійснення планового перегрупування особового складу.

За умов виконання заходів третьої черги часткової мобілізації буде приведено у бойовий стан 15 бойових частин та 44 частини бойового забезпечення для забезпечення потреб оборони. Також буде створено систему поповнення некомплекту в особовому складі та посилено ешелон охорони державного кордону та нарощено сили і засоби територіальної оборони, посилено складову з технічного прикриття об'єктів, транспортної інфраструктури та її відновлення.

Необхідно підкреслити, що завдяки двом попереднім чергам часткової мобілізації відмобілізовані та приведені у бойовий стан 53 військові частини Збройних Сил України та 18 частин інших військових формувань. Це дало змогу створити угруповання військ та сил, адекватних рівню загрози на березень — червень цього року, посилити охорону державного кордону на загрозливих напрямках, де і сьогодні йдуть бої за захист українського кордону, та запобігти вторгненню регулярних військ Росії на континентальну Україну як з Криму, так і з півночі, сходу та з придністровського напряму.

При виконанні завдань часткової мобілізації діють в межах чинного законодавства. Адже вони є складовою частиною органів державної влади.
Згідно з Указом “мобілізація проводиться на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва”. Призов військовозобов'язаних здійснюється в усіх зазначених областях нашої держави у пропорційних обсягах.

Зокрема, станом на 31 липня 2014 року, військові комісаріати Закарпатської області відповідно до розпоряджень Генерального штабу ЗС України повинні здійснити призов за мобілізацією близько 2,5 тисяч військовозобов'язаних у підрозділи 128 окремої гірсько-піхотної бригади, яка розташована на території нашої області. На даний час мови про відправку військовозобов'язаних у військові частини, розташовані за межами Закарпаття, не йдеться.

Місцевими органами державної влади через військові комісаріати, відповідно до Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, призов військовозобов'язаних та техніки національної економіки для доукомплектування військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань до штатів воєнного часу здійснюється протягом 45 діб.
Цей термін не стосується строку перебування на військовій службі військовослужбовців, призваних під час мобілізації, а стосується лише механізму призову на військову службу.

Відповідно до нормативно-правових актів України, призову на військову службу під час мобілізації підлягають військовозобов'язані громадяни України, які на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії придатні до військової служби.

Крім того існує низка положень на підставі яких військовозобов'язаний може бути звільнений від призову за мобілізацією.

Підкреслюю, військовозобов'язані через вручення їм повісток викликаються до районних та міських військових комісаріатів для визначення військово-лікарськими комісіями ступеня придатності їх до військової служби. У разі якщо стан здоров'я військовозобов'язаного дозволяє проходити військову службу, тобто він придатний до військової служби та немає інших підстав для звільнення від призову, буде розглянуто питання щодо призначення його відповідно з отриманою військовою спеціальністю на доукомплектування визначеної військовою частини з врученням мобілізаційних розпоряджень та повісток.

Відповідно до Закону України “Про військовий обов'язок і військову службу” звільнення (демобілізація) військовослужбовців, призваних на військову службу під час мобілізації, в особливий період, може бути здійснено за умови стабілізації воєнно-політичної обстановки навколо України, після оголошення рішення Президента України про демобілізацію, строки та порядок якої буде визначено відповідним Указом Президента України.

Демобілізація буде проведена поетапно впродовж певного часу. В її ході буде проведено заміну військовослужбовців призваних під час мобілізації, на військовослужбовців, строкової служби без зниження рівня бойової готовності військових частин (установ).

Крім того, Верховною Радою України прийнято Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації”, яким рекомендовано Президенту України спланувати поетапну заміну військовослужбовців, призваних під час мобілізації, за рахунок осіб, призваних на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військовослужбовців військової служби за контрактом та військовослужбовців строкової військової служби після їх відповідної підготовки.
Саме ротація підрозділів у зоні проведення антитерористичної операції є однією із цілей третьої черги часткової мобілізації. Але така ротація буде проводитися тільки у складі підрозділів і після їх відповідної підготовки.

На цей час, з метою організації фізичної та психологічної реабілітації військовослужбовців, які виконують обов'язки в зоні проведення антитерористичної операції, командирами військових частин уже надаються відпустки за сімейними обставинами.

Відповідно статті 23 Закону України від 21.10.1993 № 3543-ХІІ (зі змінами) “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” не підлягають призову на військову службу під час мобілізації наступні категорії військовозобов'язаних:

• заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади;
• визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);
• чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років (такі чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди тільки за місцем проживання);
• чоловіки, які самотужки виховують неповнолітніх дітей;
• жінки, на утриманні яких перебувають діти віком до 18 років (такі жінки можуть бути призвані на військову службу в разі їх згоди і тільки за місцем проживання);
• зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;
• народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Військовозобов'язані, які досягли граничного терміну перебування в запасі, також не підлягають призову та виключаються з військового обліку у районних (міських) військових комісаріатах. Гранічний вік перебування у запасі військовозобов'язаних:

• Військовозобов'язані, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу— до 60 років.
• Особи офіцерського складу, які перебувають у запасі:
• молодший офіцерський склад — до 60 років;
• старший офіцерський склад:
• майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) — до 60 років;
• полковник (капітан 1 рангу) — до 60 років;
• вищий офіцерський склад(генерали, адмірали) — до 65 років.
Граничний вік перебування військовозобов'язаних-жінок, незалежно від присвоєних їм військових звань, у запасі встановлюється 50 років.
Крім того, виключенню з військового обліку підлягають громадяни України, які (стаття 37 Закону України від 25.03.1992 № 2232-ХІІ (зі змінами) “Про військовий обов'язок і військову службу”):
• визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;
• припинили громадянство України;
• були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;
• направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 квітня
2014 року № 111 “Питання грошового забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період” передбачено виплату військовослужбовцям, які призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період, грошового забезпечення в порядку та розмірах, установлених для осіб офіцерського складу, осіб рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом.

Крім того, відповідно до наказу Міністра оборони України від 12.06.2014 “Про виплату винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України” для військовослужбовців, які беруть участь у проведенні антитерористичної операції, додатково передбачено виплату премії у розмірі 100 % місячного грошового забезпечення.

09 липня 2014 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.14 р. №232 “Про внесення зміни до пункту 3 Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року №393”.

Цією постановою передбачено зарахування до вислуги років для призначення пенсій за Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” часу проходження служби, протягом якого особа брала участь в антитерористичній операції на пільгових умовах (один місяць служби за три місяці).

Дуже часто виникає питання : – Мобілізовані зразу будуть відправлені в зону АТО чи попередньо пройдуть якісь курси навчання?
З повною впевненністтю зазначаю : громадяни, які призвані під час мобілізації, обов'язково пройдуть бойове злагодження у складі своїх підрозділів, в ланках: відділення, взвод, рота, батальйон, військова частина.

Стосовно того що наші військові в зоні АТО відчувають нестачу амуніції, зброї, медпрепараті та усунення цих проблем, хочу пояснити, що з початком виконання завдань у районах антитерористичної операції щоденно вживаються заходи, спрямовані на покращення всебічного забезпечення військових частин та підрозділів, у тому числі організації харчування та речового забезпечення.

Всім відомо,що протягом останніх років, через обмеженість фінансування потреб Збройних Сил України, закупівля засобів індивідуального бронезахисту не здійснювалась та їх запаси не створювались.
На цей час для потреб Збройних Сил України щоденно надходить близько 250 бронежилетів, які незалежно від часу доби негайно подаються у райони виконання завдань. Налагоджене вітчизняне виробництво бронежилетів “Корсар 4” та укладені договори щодо їх постачання для потреб Збройних Сил України.

Завершено процедури закупівлі понад 24,0 тис. комплектів польового обмундирування, 32,38 тис. пар черевиків хромових з високими берцями та інших матеріально-технічних засобів.

На сьогодні стан тилового забезпечення характеризується такими позитивними змінами:

• приготування їжі організовано триразове на польових продовольчих пунктах штатними кухарями військових частин з використанням польових технічних засобів;
• у військових таборах створено запаси продовольства за всією номенклатурою та утримуються в консервованому вигляді в обсягах від 10 до 12 діб, води питної бутильованої — на 3 доби;
• під час виконання завдань, у відриві від основних сил, військовослужбовці забезпечуються сухими пайками;
• підвезення продовольства до визначених підрозділів здійснюється автомобільним транспортом, у разі необхідності залучається авіація Збройних Сил України.

Так, існують певні проблеми питань тилового забезпечення, але їх командування намагається вирішувати оперативно.

Міністерством оборони України проводиться робота з внесення змін до нормативно-правових актів, щодо здійснення харчування військовослужбовців, які залучені до проведення антитерористичної операції, за льотною нормою, що дозволить суттєво урізноманітнити раціон продуктів харчування.

Питання безпосередньої організації внутрішнього порядку, побуту, тилового та медичного забезпечення за місцем проходження служби належать до компетенції командира відповідної військової частини і здійснюються згідно з вимогами Статутів Збройних Сил України.

Держава в нинішній час робить все можливе щодо забезпечення соціально-правового захисту мобілізованих громадян.

Права громадян, які призвані під час мобілізації:

• отримувати грошове забезпечення в повному обсязі, з урахуванням усіх надбавок та премій, на рівні військовослужбовців контрактної служби (відповідно до посад та військових звань), а не на рівні військовослужбовців строкової служби, як передбачалося раніше;
• використовувати весь комплекс гарантій соціального і правового захисту, встановлених законодавством як для військовослужбовців;
Військовозобов'язані, які були призвані на військову службу під час мобілізації, в особливий період, набувають нового юридичного статусу — військовослужбовців, внаслідок чого на них розповсюджуються пільги, передбачені Законами України “Про військовий обов'язок і військову службу”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей”, Кодексу законів про працю та інших нормативно-правових актів.
Час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

Держава гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне (продовольче, речове), грошове забезпечення (компенсацією за піднайом жилого приміщення), охорону здоров'я та безоплатне лікування.

Держава забезпечує соціальну та професійну адаптацію військовослужбовців, які звільняються з військової служби.

• за всіма громадянами, які призвані під час мобілізації на військову службу, гарантовано зберігаються місце роботи, посада, середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності. Одночасно вони отримують грошове забезпечення як військовослужбовці, тобто працівникам, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, гарантується збереження місця роботи, посади і середнього заробітку.
• нараховується одноразова грошова допомога, яка буде виплачуватися на день демобілізації;

Довідково. Пункт 2 статті 15 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”:
Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом у зв'язку з мобілізацією, виплата одноразової грошової допомоги, передбаченої цим пунктом, здійснюється за період такої служби з дня їхнього зарахування на службу без урахування періоду попередньої військової служби, на якій вони перебували у мирний час, за винятком тих осіб, які при звільненні з військової служби у мирний час не набули права на отримання такої грошової допомоги. Зазначена допомога виплачується на день демобілізації таких військовослужбовців. Умови та порядок виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом у зв'язку з мобілізацією, визначаються Кабінетом Міністрів України.

• збережено право на підприємницьку діяльність для приватних підприємців, при їх призові на військову службу під час мобілізації. При цьому, державна реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців не припиняється;
• не припиняється виплата пенсій пенсіонерам, у разі призову їх на військову службу під час мобілізації, на особливий період на час такої служби;
• не допущено зменшення розміру пенсій офіцерам запасу, які призвані під час мобілізації. При демобілізації цим офіцерам пенсія буде збільшена з урахуванням нових посад, військових звань та додаткової вислуги років. Якщо ж новий розмір пенсії у офіцерів буде нижчим за розмір, який вони отримували в мирний час, виплата їм пенсії здійснюється у раніше встановленому розмірі.
Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом, у разі призову їх на військову службу під час мобілізації, на особливий період до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та Державної спеціальної служби транспорту, на службу до органів внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, органів та підрозділів цивільного захисту, податкової міліції та Державної кримінально-виконавчої служби України виплата пенсій на час такої служби не припиняється. Після звільнення із служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років на день їх демобілізації. Якщо новий розмір пенсії у цих осіб буде нижчим за розмір, який вони отримували в мирний час, виплата їм пенсії здійснюється у розмірі, який вони отримували на день призову на службу у зв'язку з мобілізацією.

З метою безумовного виконання законодавства у сфері оборони, мобілізації та захисту прав громадян України, які призвані під час мобілізації, постановою Верховної Ради України від 06.05.2014 № 1238-VII “Про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності та безпеки держави” доручено Генеральному прокурору України перевірити факти звільнення з роботи та відмови у виплаті заробітної плати громадянам, призваним на військову службу в зв'язку з мобілізацією. У разі вчинення керівниками підприємств вищезазначених фактів військовозобов'язаним необхідно звернутися до регіональних органів прокуратури.

Крім того, на пленарному засіданні Верховної Ради України прийнято Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації” (реєстраційний № 1275-VII), яким передбачено:

• поширення дії Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення проведення мобілізації” від 27.03.2014 № 1169-VII стосовно норм соціального захисту на всіх осіб, які були призвані на військову службу під час мобілізації після набрання ним чинності, зокрема тих, що були призвані на військову службу з 18.03.2014 по 01.04.2014;
• надання військовослужбовцям, після проходження військової служби за призовом під час мобілізації, переважного права залишитися на військовій службі на попередній або за їх згодою на іншій, не нижчій, ніж попередня, посаді;
• врегулювання питання щодо виплат соціальної допомоги військовослужбовцям — жінкам, які були звільнені під час мобілізації;
• звільнення від нарахування штрафних санкцій військовослужбовців, а також військовозобов'язаних, які призвані під час мобілізації на військову службу, з боку підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також фізичних осіб у зв'язку з несвоєчасною оплатою фінансових зобов'язань (кредитів, іпотек тощо) на особливий період. Крім того, відсотки за користування кредитом не нараховуються;
• врегулювання питання щодо поновлення студентів у відповідному вищому навчальному закладі після демобілізації та продовження їх безоплатного навчання, на той термін, що залишився до кінця чергового періоду навчання і був завчасно оплачений ними до призову;
• громадянам України надається можливість добровільно укладати контракт на проходження військової служби в особливий період (на особливий період, але не менше одного місяця) з подальшим залишенням на військовій службі і в мирний час;
• надання права командирам військових частин надавати військовослужбовцям відпустки за сімейними обставинами в особливий період;
• скорочення термінів прийняття громадян на військову службу за контрактом в особливий період шляхом спрощення процедур проведення спеціальних перевірок;
• визначення порядку проходження військової служби для громадян, призваних на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;
• розширення переліку підстав для звільнення військовослужбовців з військової служби за етапами особливого періоду;
• продовження терміну перебування на військовій службі за призовом під час мобілізації, на особливий період — до досягнення граничного віку перебування в запасі;
• встановлення, що призов на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, не є підставою припинення трудового договору;
• звільнення від спеціальної перевірки громадян, які призиваються на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;
• підвищення адміністративної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію;
• звільнення фізичних осіб-підприємців, які призвані під час мобілізації, від сплати єдиного соціального внеску на особливий період.
Наприкінці хочу зазначити, що останнім часом серед мешканців Закарпаття розповсюджуються неправдиві чутки про те, що військовими спільно з працівниками органів МВС України вживаються заходи щодо примусової мобілізації.

Зокрема, про те, що до армії забирають юнаків без попередження. Такі новини – результат роботи диверсантів, спрямований на дестабілізацію ситуації в Україні та в Закарпатті зокрема.
Як військовий комісар Закарпатського обласного військового комісаріату вкотре звертаю увагу: та кількість повісток, яку отримують закарпатці не відповідає тій кількості краян, які будуть мобілізовані.

Наголошую, ми державна військова установа і діємо у суворій відповідності до законів нашої держави – України. Ми розраховуємо на порозуміння з боку краян у складний для держави час.

Якщо краяни стали свідками вчинення провокацій на території області (навмисне поширення неправдивої інформації щодо мобілізації, роздмухування конфліктів тощо), прохання терміново повідомляти про такі факти за телефонами:

• УМВС – 61-25-11 (чергова частина);
• СБУ – 61-31-00 (чергова частина);
• Обласний військовий комісаріат – 67-20-67 (чергова частина).

За цими ж номерами необхідно телефонувати, якщо були виявлені факти незаконних дії з боку силових структур (якщо відомо про вимагання/передачу хабарів, порушення механізму часткової мобілізації, незаконні дії представників правоохоронних органів).

Для недопущення провокацій на території області, припинення поширення неправдивої інформації, що спричиняють конфліктні ситуації у краї, усі закарпатці мають бути максимально уважними!

Необхідно пам'ятати, що сьогодні на території всієї країни працюють диверсійні групи, завдання яких – внести розбрат у суспільство, тим самим дестабілізувати ситуацію в Україні. Виявити та притягнути до відповідальності таких осіб – завдання кожного.

Військовий комісар Закарпатського ОВК полковник Васильцюн І.П.


Про Захід