Про подання декларації з ПДВ платниками податку-фізособами, які припиняють свою діяльність

Опубліковано:

 

У разі припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця анулювання реєстрації платника ПДВ може бути здійснене за ініціативою відповідного контролюючого органу на підставах, визначених статтею 184 Податкового кодексу України. Крім того, такий платник податку може подати заяву про анулювання реєстрації платником ПДВ за власним бажанням.

У разі анулювання реєстрації особи як платника податку на додану вартість останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня, що настає за останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується днем анулювання реєстрації. Для платників ПДВ звітним (податковим) періодом є один календарний місяць, а у випадках, визначених ПКУ, календарний квартал.

Податкові декларації, крім випадків, передбачених ПКУ, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює:

календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків) – протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;

календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя).

Платник податків зобов'язаний за кожний встановлений звітний період, у якому виникають об'єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є.

Таким чином, особа, реєстрація платника ПДВ якої анульована, подає податкову декларацію з ПДВ за останній звітний (податковий) період, який розпочинається з першого дня такого звітного (податкового) періоду та закінчується днем анулювання такої реєстрації, протягом 20 (40) календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, в якому відбулося анулювання реєстрації особи як платника ПДВ. Звертаємо увагу, що це стосується і фізичних осіб, щодо яких до Єдиного державного реєстру внесено запис про припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.

Відділ комунікацій Головного управління

ДФС у Закарпатській області

Про Захід